Archive | October 2017

Nam Giới Xem Quá Nhiều Phim Khiêu Dâm Sẽ Dẫn Tới Rối Loạn Khả Năng Tình Dục?

Một kết quả thống kê vừa công bố đã chỉ ra rằng những người đàn ông xem lượng lớn phim khiêu dâm sẽ dễ dẫn tới rối loạn khả năng tình dục, còn với phái nữ thì vẫn chưa có kết quả. Tất nhiên, kết quả đầy bất ngờ này đã dấy lên làn sóng tranh cãi dữ dội trong giới khoa học về những vấn đề còn tồn đọng trong nghiên cứu cũng như cách mà các phương tiện truyền thông đã đưa tin về nó.

Cụ thể thì trong nghiên cứu vừa công bố, các nhà khoa học đã tiến hành khảo sát những người đàn ông trong độ tuổi từ 20 – 40 và phát hiện rằng hơn 25% là có xem phim khiêu dâm vài tuần 1 lần, hơn 21% xem 3-5 lần mỗi tuần và 4% là xem hơn 11 lần mỗi tuần. Trong số đó, có những người đàn ông khai rằng họ thích “tự sướng” khi xem phim khiêu dâm hơn là quan hệ với bạn tình (chiếm 3,4%).

Từ đó các nhà khoa học cho rằng đã tìm thấy mối liên hệ giữa việc xem phim khiêu dâm với suy giảm khả năng tình dục ở nam giới. Và tới một số phương tiện truyền thông, họ đưa tin rằng trung bình thì những trường hợp rối loạn chức năng tình dục ở nam giới có liên quan tới việc xem quá nhiều phim khiêu dâm hơn là việc quan hệ thể chất cùng bạn tình. Tuy nhiên, theo nhiều ý kiến từ giới khoa học thì nghiên cứu lần này vẫn còn nhiều câu hỏi về tính vững chắc trong các kết luận của nó.

Điển hình như bản thân cuộc nghiên cứu chỉ khảo sát trên 312 nam tình nguyện viên và 48 phụ nữ, nghĩa là một cỡ mẫu khá nhỏ để có được kết luận đáng tin cậy. Mặt khác, nghiên cứu lại được tiến hành dựa trên sau sát những người đang đi khám bệnh tại một phòng khám tiết niệu, đồng nghĩa với việc khả năng mắc bệnh của các tình nguyện viên này là khá cao. Bên cạnh đó, việc tiến hành một khảo sát về vấn đề cá nhân của một người là khá khó khăn trong việc xác định mức độ thành thật của họ, lại còn là vấn đề có liên quan tới tình dục và các hành vi tình dục.

Các nhà khoa học trong nghiên cứu lần này lại khẳng định rằng họ đã phát hiện ra mối liên hệ có ý nghĩa trên mặt thống kê giữa lượng phim khiêu dâm mà một người nam xem với nguy cơ rối loạn khả năng tình dục của họ. Tuy nhiên, với các lý do nêu trên, bao gồm cả kích thước mẫu chưa đủ lớn, phần lớn các ý kiến trong giới khoa học đều cho rằng kết luận rút ra từ nghiên cứu lần này vẫn chưa thật sự tin cậy. Hoặc cũng có ý kiến cho rằng những người đàn ông xem nhiều phim khiêu dâm có thể tự tin hơn về khả năng tình dục của họ, từ đó dẫn dẫn tới việc dễ phát hiện khi có bất kỳ vấn đề gì phát sinh có liên quan tới đời sống tình dục.

Bởi thế, giới khoa học cho rằng cần có những nghiên cứu khác được tiến hành với quy mô lớn hơn, khoa học hơn, bao gồm cả việc loại bỏ các yếu tố gây nhiễu có liên quan tới quá trình nghiên cứu nhằm đưa ra một kết luận cuối cùng chính xác nhất. Tất nhiên, việc xem quá nhiều phim khiêu dâm từ lâu đã được chỉ ra là một hành có hại cho sức khỏe nói chung và đời sống tình dục nói riêng, tuy nhiên để đưa ra một mối quan hệ cụ thể như nghiên cứu lần này thì cần có những phương pháp tiếp cận thật sự khoa học bởi theo các nhà nghiên cứu, việc rút ra một kết luận lớn dựa trên một nhóm nhỏ người tham gia có thể rất sai lầm.

Ndminhduc (Tổng hợp)

Nghi Thức Thánh Lễ

Trích Sách Lễ Rôma, năm 2002
Bản dịch Việt Ngữ được Tòa Thánh phê chuẩn ngày 10-05-2005
(Giáo Hội Việt Nam thi hành từ lễ Chúa Phục Sinh ngày 16-04-2006)

A. Nghi Thức Ðầu Lễ

Ca Nhập Lễ

Khi giáo dân đã tề tựu, linh mục cùng với những người giúp lễ tiến đến bàn thờ, đang khi đó hát (hoặc đọc) ca nhập lễ.

Khi tới bàn thờ, linh mục cùng với những người giúp lễ cúi chào bàn thờ, rồi linh mục tiến lên hôn kính bàn thờ và tùy nghi xông hương (hoặc niệm hương). Sau đó, cùng với các người giúp lễ về ghế…

Dứt ca nhập lễ, linh mục vẫn đứng, mặt quay về phía giáo dân, vừa làm dấu thánh giá vừa đọc:

Lm: Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần.
Giáo dân thưa: Amen

Lời Chào

Linh mục quay về phía giáo dân. Dang tay chào:

Lm: Nguyện xin ân sủng Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh (chị) em.

Hoặc chào:

Lm: Chúa ở cùng anh chị em.
Giáo dân thưa: Và ở cùng cha.

Linh mục hoặc phó tế hay thừa tác viên xứng hợp có thể nói vắn tắt ít lời hướng lòng giáo dân về thánh lễ ấy.

Nghi Thức Sám Hối

Tiếp đến là hành động sám hối. Linh mục kêu mời giáo dân sám hối.

Lm: Anh (chị) em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta, để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.

Thinh lặng giây lát rồi mọi người cùng đọc kinh Sám Hối:

Cđ: Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, và cùng anh (chị) em: tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm, và những điều thiếu sót.
(đấm ngực và đọc)
Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.
(Rồi đọc tiếp)
Vì vậy tôi xin Ðức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên Thần, các Thánh và anh (chị) em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.

Linh mục đọc lời tha tội:

Lm: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Giáo dân thưa: Amen.

Hoặc có thể chọn các mẫu chào và sám hối khác như sau:

Lm: Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta, để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
(Thinh lặng giây lát)
Lm: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Cđ: Vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa.
Lm: Lạy Chúa , xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con.
Cđ: Và ban ơn cứu độ cho chúng con.
Lm: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Cđ: Amen.

Hoặc:

Lm: Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta, để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
(Thinh lặng giây lát)
Lm: Lạy Chúa , Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối: Xin Chúa thương xót chúng con.
Cđ: Xin Chúa thương xót chúng con.
Lm: Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Cđ: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Lm: Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu Ðức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con: Xin Chúa thương xót chúng con.
Cđ: Xin Chúa thương xót chúng con.
Lm: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Cđ: Amen.

Kinh Thương xót

Tiếp đến là Kinh Xin Chúa Thương Xót, nếu trước đó không đọc trong công thức sám hối:
X: Xin Chúa thương xót chúng con.
Ð: Xin Chúa thương xót chúng con.
X: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Ð: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
X: Xin Chúa thương xót chúng con.
Ð: Xin Chúa thương xót chúng con.

Kinh Vinh Danh

Ðoạn hát hoặc đọc kinh Vinh Danh khi có luật buộc.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời,
và bình an dưới thế cho người thiện tâm.
Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa,
chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa,
chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời,
Là Chúa Cha toàn năng.
Lạy Con Một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô,
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa
là Con Ðức Chúa Cha.
Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con;
Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn.
Chúa ngự bên hữu Ðức Chúa Cha, xin thương xót chúng con.
Vì, lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Ðấng Thánh,
chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Ðấng Tối Cao,
cùng Ðức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Ðức Chúa Cha.
Amen.

Lời Nguyện Ðầu Lễ

Dứt kinh Vinh Danh, linh mục chấp tay nói:
Lm: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Mọi người cùng linh mục thinh lặng trong giây lát. Sau đó linh mục dang tay đọc lời nguyện nhập lễ.
Giáo dân thưa: Amen.

B. Phụng Vụ Lời Chúa

Bài Ðọc I

Người đọc sách đến giảng đài, đọc bài đọc 1. Trích sách… Trích thư…
Mọi người ngồi nghe. Cuối bài đọc, người đọc sách kết thúc:
 Ðó là Lời Chúa.

Mọi người tung hô: Tạ ơn Chúa.

Ðáp Ca

Xướng viên hoặc ca viên đọc hoặc hát thánh vịnh. Giáo dân đọc hoặc hát câu đáp.

Bài Ðọc II

Nếu phải đọc bài đọc 2 thì mọi sự diễn tiến như bài đọc I.

Alleluia

Tiếp đến là Ha-lê-lui-a hay lời tung hô Tin Mừng

Phúc Âm

Phó tế hoặc linh mục cùng các người giúp lễ, tùy nghi mang hương nến, đi đến giảng đài. Tại đây, phó tế hoặc linh mục bắt đầu:

– Chúa ở cùng anh chị em.

Giáo dân thưa: Và ở cùng cha (thầy).

Phó tế hoặc linh mục: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh…

Trong lúc đọc câu đó, phó tế hoặc linh mục ghi dấn thánh giá trên sách, trên trán, trên miệng và trên ngực mình.

Giáo dân tung hô: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.

Tiếp đến nếu có xông hương. phó tế hoặc linh mục xông hương sách rồi công bố Tin Mừng.

Dứt Tin Mừng, phó tế hoặc linh mục kết thúc: Ðó là lời Chúa.

Mọi người tung hô:

Cđ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

Rồi phó tế hoặc linh mục hôn sách và đọc thầm:

Nhờ những lời Tin Mừng vừa đọc, xin Chúa xóa tội chúng con.

Giảng

Phải giảng trong các ngày Chúa Nhật và lễ trọng, khuyên giảng trong các ngày lễ khác nữa.

Kinh Tin Kính

Giảng xong, đọc kinh Tin Kính khi phải đọc:

Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
Ðấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.
Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa,
Sinh bởi Ðức Chúa Cha từ trước muôn đời.
Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa,
Ánh Sáng bởi Ánh Sáng,
Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật,
được sinh ra mà không phải được tạo thành,
đồng bản thể với Ðức Chúa Cha:
nhờ Người mà muôn vật được tạo thành.
Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta,
Người đã từ trời xuống thế.
(từ “Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần” đến “và đã làm người” mọi người đều cúi mình).
Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần,
Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria,
và đã làm người.
Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta,
thời quan Phongxiô Philatô;
Người chịu khổ hình và mai táng,
ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh.
Người lên trời, ngự bên hữu Ðức Chúa Cha,
và Người sẽ lại đến trong vinh quang
để phán xét kẻ sống và kẻ chết,
Nước Người sẽ không bao giờ cùng.
Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần
là Thiên Chúa và là Ðấng ban sự sống,
Người bởi Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con mà ra,
Người được phụng thờ
và tôn vinh cùng với Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con:
Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy.
Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện,
công giáo và tông truyền.
Tôi tuyên xưng có một Phép Rửa để tha tội.
Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau.
Amen.

(Thay thế kinh Tin Kính Nicea-Constantinopoli, có thể đọc kinh Tin Kính quen gọi là kinh Tin Kính các Thánh Tông đồ, nhất là trong Mùa Chay và Mùa Phục Sinh (HÐGMVN quyết định giữ lại kinh Tin Kính các Thánh Tông đồ thường đọc như sau: Tôi tin kính Ðức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất…)

Lời Nguyện Tín Hữu

Ðoạn đọc lời nguyện cho mọi người, tức lời nguyện tín hữu.

C. Phụng Vụ Thánh Thể

Ðọc lời nguyện tín hữu xong, bắt đầu hát ca tiến lễ. Trong khi đó, các người giúp lễ mang chén thánh, khăn thánh, khăn lau chén và sách lễ lên bàn thờ.
Nên để giáo dân biểu lộ sự tham dự của họ qua việc dâng lễ: mang bánh, rượu để cử hành ThánhThể, hoặc mừng lễ vật khác để phụ giúp những nhu cầu của Hội Thánh hay để nâng đỡ người nghèo.

Dâng bánh

Linh mục đứng ở bàn thờ, cầm đĩa thánh đựng bánh, nâng lên cao một chút và đọc:

Lm: Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất,
Chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này
là hoa màu ruộng đất và công lao của con người,
chúng con dâng lên Chúa
để trở nên bánh trường sinh cho chúng con.

Nếu có hát ca tiến lễ, linh mục đọc thầm câu trên, còn nếu không hát thì linh mục đọc lớn tiếng.
Cuối cùng giáo dân tung hô:

Cđ: Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.

Linh mục đặt đĩa bánh lên khăn thánh.

Dâng rượu

Phó tế hoặc linh mục rót rượu và một chút nước vào chén thánh, đang khi ấy đọc thầm:

Lm: Nhờ dấu chỉ nước hòa rượu này,
xin cho chúng con được tham dự vào thần tính của Ðấng
đã đoái thương thông phần nhân tính của chúng con.

Linh mục cầm chén thánh nâng lên cao hơn một chút và đọc:

Lm: Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất,
Chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này
là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người,
chúng con dâng lên Chúa
để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con.

Nếu có hát ca tiến lễ, linh mục đọc thầm câu trên, còn nếu không hát, thì linh mục đọc lớn tiếng.
Cuối cùng giáo dân tung hô:

Cđ: Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.

Rồi đặt chén thánh lên khăn thánh. Sau đó linh mục cúi mình đọc thầm:
Lạy Chúa là Thiên Chúa,
xin thương nhận chúng con
đang hết lòng khiêm nhường thống hối,
và xin cho hy lễ chúng con dâng trước Tôn Nhan hôm nay
được đẹp lòng Chúa.

Tùy nghi xông hương của lễ và bàn thờ, rồi phó tế hoặc một ngườ giúp lễ xông hương cho linh mục và giáo dân.
Sau đó, linh mục rửa tay ở góc bàn thờ và đọc thầm:

Lạy Chúa, xin rửa con sạch hết lỗi lầm,
tội con phạm, xin Ngài thanh tẩy.

Linh mục trở lại bàn thờ, quay mặt về phía giáo dân, dang tay mời giáo dân cầu nguyện và nói:

Lm: Anh chị em hãy cầu nguyện
để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em
được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.

Giáo dân thưa:

Cđ: Xin Chúa nhận hi lễ bởi tay cha,
để ca tụng tôn vinh danh Chúa,
và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh Người.

Lời Nguyện Tiến Lễ

Sau đó, linh mục dang tay đọc lời nguyện tiến lễ. Cuối lời nguyện, linh mục kết thúc:

a. Nếu thưa với Chúa Cha:
– Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con.
b. Nếu thưa với Chúa Cha, nhưng ở cuối lời nguyện vừa nói với Chúa Giêsu:
– Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
c. Nếu thưa với Chúa Giêsu:
– Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Giáo dân thưa: Amen.

Lời Tiền Tụng

X. Chúa ở cùng anh chị em.
Ð. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Ð. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Ð. Thật là chính đáng.

Lm: Lạy Cha chí thánh,
nhờ Con yêu quí của Cha là Chúa Giêsu Kitô,
chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc,
thật là chính đáng, phải đạo
và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Người là Ngôi Lời của Cha,
nhờ Người, Cha đã tạo dựng muôn loài,
Người được Cha sai đến
làm Ðấng Cứu Ðộ và Chuộc Tội chúng con.
Người đã nhập thể bởi phép Chúa Thánh Thần ,
và được Ðức Trinh Nữ sinh ra.
Ðể chu toàn thánh ý Cha
và để gầy dựng cho Cha một dân tộc thánh thiện,
Người đã dang tay chịu khổ hình
để tiêu diệt sự chết và biểu hiện sự sống lại.
Vì thế, cùng với các Thiên thần và toàn thể các Thánh,
chúng con ca tụng vinh quang Cha
Và đồng thanh tung hô rằng:

Tất cả:

Cđ: Thánh! Thánh! Thánh!
Chúa là Thiên Chúa các đạo binh.
Trời đất đầy vinh quang Chúa.
Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Chúc tụng Ðấng ngự đến nhân danh Chúa.
Hoan hô Chúa trên các tầng trời.

Kinh Tạ Ơn II

Chủ tế dang tay đọc:
Chủ tế: Lạy Chúa , Chúa thật là Ðấng Thánh,
là nguồn mọi sự thánh thiện.

Chủ tế đặt hai tay trên lễ vật và đọc:
Vì thế, chúng con nài xin Chúa
dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này,

Chắp tay. Làm một dấu thánh giá trên bánh và rượu, đang khi đó đọc:
để trở nên cho chúng con
Mình và Máu Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Chắp tay. Trong những công thức sau đây, các lời của Chúa phải được đọc rõ ràng và lớn tiếng:
Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình,
Chủ tế cầm lấy bánh, nâng lên một chút và đọc tiếp:
Người cầm lấy bánh, tạ ơn,
bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói:

Hơi cúi mình:
Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn:
Vì này là Mình Thầy,
sẽ bị nộp vì các con.

Chủ tế cầm bánh đã truyền phép, nâng lên cho giáo dân thấy, sau đó đặt trên đĩa bánh, cúi mình thờ lạy.
Rồi đọc tiếp:

Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối,
Chủ tế cầm chén thánh nâng lên cao một chút và đọc tiếp:
Người cầm lấy chén, cũng tạ ơn,
trao cho các môn đệ mà nói:

Hơi cúi mình
Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống:
Vì này là chén Máu Thầy,
Máu giao ước mới và vĩnh cửu,
sẽ đổ ra cho các con
và nhiều người được tha tội.
Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.

Chủ tế nâng chén lên cho giáo dân thấy, sau đó đặt trên khăn thánh, cúi mình thờ lạy.

Tung Hô

Rồi chủ tế nói:

Chủ tế: Ðây là mầu nhiệm đức tin.

Giáo dân tung hô:

Cđ: Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết,
và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến.

hoặc có thể chọn mẫu tung hô khác:

Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này
chúng con loan truyền Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa đến.

hoặc:

Lạy Chúa Cứu Thế, Chúa đã dùng thánh giá
và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con, xin cứu độ chúng con.

Chủ tế dang tay đọc:

Chủ tế: Vì vậy, lạy Chúa,
khi kính nhớ Con Chúa chịu chết và sống lại,
chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh
và chén cứu độ để tạ ơn Chúa,
vì Chúa đã thương cho chúng con
được xứng đáng hầu cận trước Tôn Nhan và phụng sự Chúa.
Chúng con tha thiết nài xin Chúa
cho chúng con khi thông phần Mình và Máu Ðức Kitô,
được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.

Ðồng tế 1: Lạy Chúa,
xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu,
để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến,
cùng với Ðức Giáo Hoàng T…
Ðức Giám Mục T… chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.

(Trong thánh lễ có nghi thức riêng, có thể thêm ý cầu nguyện đặc biệt ở chỗ này).

Trong thánh lễ cầu cho kẻ qua đời, có thể thêm:

Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là T…
mà (hôm nay) Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa.
Xin ban cho kẻ đã chết như Con Chúa,
thì cũng được sống lại như Người.

Ðồng tế 2: Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con
đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại,
và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ
và thân bằng quyến thuộc chúng con
đã ly trần trong tình thương của Chúa.
Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng Tôn Nhan Chúa.
Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con,
cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời,
cùng với Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa,
các Thánh Tông Ðồ và toàn thể các thánh,
đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại,
và cùng với các Ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa,

(Chắp tay)
nhờ Ðức Giêsu Kitô, Con Chúa.

Chủ tế cầm đĩa với bánh thánh và chén, nâng cả hai lên và nói:

Chủ tế: Chính nhờ Người, với Người và trong Người,
Mà mọi danh dự và vinh quang đều qui về Chúa
Là Cha toàn năng,
trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

Giáo dân tung hô: Amen.

D. Nghi Thức Hiệp Lễ

Ðặt chén và đĩa xuống, chủ tế chắp tay đọc:

Chủ tế: Vâng lệnh Chúa Cứu Thế, và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Chủ tế dang tay và cùng với giáo dân đọc:
Lạy Cha chúng con ở trên trời,
chúng con nguyện danh Cha cả sáng,
Nước Cha trị đến,
Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,
và tha nợ chúng con
như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con;
xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

Chủ tế dang tay đọc một mình:

Chủ tế: Lạy Chúa , xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ,
xin đoái thương
cho những ngày chúng con đang sống được bình an.
Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp,
Chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi
và được an toàn khỏi mọi biến loạn,
đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc,
và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô,
Ðấng Cứu Ðộ chúng con.

Chắp tay.

Giáo dân tung hô kết thúc lời nguyện:

Cđ: Vì vương quyền, uy lực và vinh quang
là của Chúa đến muôn đời.

Chủ tế dang tay đọc rõ tiếng:

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các Tông đồ rằng:
“Thầy để lại bình an cho các con,
Thầy ban bình an của Thầy cho các con”.
Xin đừng chấp tội chúng con,
nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa;
xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an
và hợp nhất theo thánh ý Chúa.

(Chắp tay)
Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Giáo dân thưa: Amen.

Chủ tế quay về phía giáo dân, dang tay rồi chắp tay lại và nói:

Chủ tế: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.

Giáo dân thưa: Và ở cùng cha.

Tùy nghi chủ tế hoặc phó tế nói:

Chủ tế hoặc phó tế: Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.

Mọi người tỏ cho nhau dấu bình an và bác ái theo phong tục địa phương. Chủ tế chúc bình an cho phó tế hay cho người giúp lễ. Rồi bẻ bánh trên đĩa, lấy một miếng nhỏ bỏ vào chén và đọc thầm:

Xin cho việc hòa Mình và Máu Ðức Giêsu Kitô,
Chúa chúng con mà chúng con sắp lãnh nhận
đem lại cho chúng con sự sống muôn đời.

Trong khi đó hát hoặc đọc:

Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian: xin ban bình an cho chúng con.

Nếu việc bẻ bánh kéo dài, có thể lặp lại nhiều lần “Lạy Chiên Thiên Chúa”, nhưng lần cuối cùng vẫn kết “xin ban bình an cho chúng con”.

Chủ tế chắp tay đọc thầm:

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, bởi thánh ý Chúa Cha và nhờ sự hợp tác của Chúa Thánh Thần, Chúa đã chết để ban cho thế gian được sống, xin dùng Mình và Máu Thánh Chúa đây cứu con khỏi mọi tội lỗi và mọi sự dữ; xin cho con hằng tuân giữ giới răn Chúa, và đừng để con lìa xa Chúa bao giờ.

Hay là:

Lạy Chúa Giêsu Kitô,
con sắp rước Mình và Máu Thánh Chúa,
xin đừng để con vì thế mà bị xét xử và luận phạt,
nhưng nhờ lòng Chúa nhân từ,
xin che chở và cứu chữa hồn xác con.

Chủ tế bái gối rồi cầm bánh thánh lên trên đĩa, quay về phía giáo dân đọc lớn tiếng:
Chủ tế: Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Chủ tế đọc chung với giáo dân một lần:
Cđ: Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.

Chủ tế đọc thầm:
Xin Mình Thánh Chúa Giêsu gìn giữ con,
cho con được sống muôn đời.

Chủ tế cung kính rước Mình Thánh. Rồi cầm chén và đọc thầm:
Xin Máu Thánh Chúa Kitô gìn giữ con,
cho con được sống muôn đời.

Chủ tế cung kính rước Máu Thánh. Rồi cầm đĩa hoặc chén đựng Mình Thánh đi đến từng người rước lễ, nâng bánh thánh lên một chút và nói:
– Mình Thánh Chúa Kitô.

Người rước lễ thưa:
– Amen.

Và cho rước lễ.

Nếu phó tế hoặc một thừa tác viên khác cho rước lễ thì cũng làm như vậy.
Nếu cho rước lễ dưới hai hình thì giữ như luật dạy.
Trong lúc chủ tế rước lễ thì bắt đầu hát ca hiệp lễ.
Cho rước lễ xong, chủ tế hoặc phó tế tráng chén. Trong lúc tráng chén, chủ tế đọc thầm:

Lạy Chúa, miệng chúng con vừa rước Mình và Máu Chúa, xin cho chúng con tiếp nhận với tâm hồn trong sạch, và xin cho ân huệ đời này trở nên linh dược cho chúng con được sống muôn đời.
Chủ tế có thể trở về ghế. Tùy nghi giữ thinh lặng thánh trong ít phút, cũng có thể hát hoặc đọc thánh vịnh hay thánh ca tạ ơn.

Lời Nguyện Hiệp Lễ

Chủ tế đứng tại ghế hoặc lên bàn thờ và nói:
Chủ tế: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Nếu trước đó không có thinh lặng thánh thì mọi người cùng với chủ tế thinh lặng cầu nguyện trong giây lát. Rồi chủ tế dang tay đọc lời cầu nguyện hiệp lễ.
Kết thúc Lời Nguyện Hiệp Lễ, chủ tế:

a. Nếu thưa với Chúa Cha:
Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con.
b. Nếu thưa với Chúa Cha, nhưng ở cuối lời nguyện vừa nói tới Chúa Giêsu:
Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
c. Nếu thưa với Chúa Giêsu:
Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Giáo dân: Amen.

F. Nghi thức kết lễ

Nếu có gì thông báo cho giáo dân thì nói lúc này.
Ðể giải tán, chủ tế quay về phía giáo dân, dang tay chào:

Chủ tế: Chúa ở cùng anh chị em.
Giáo dân thưa: Và ở cùng cha.

Chủ tế ban phép lành:

Chủ tế: Xin Thiên Chúa toàn năng
là Cha, và Con X và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.

Giáo dân thưa: Amen.

Trong ít nhiều ngày hay trường hợp, trước công thức ban phép lành, theo chữ đỏ, theo công thức khác trọng thể hơn, hoặc có lời nguyện trên dân Chúa.
Phó tế hoặc chủ tế chắp tay quay về phía giáo dân tuyên bố:

Phó tế hoặc chủ tế: Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.

Giáo dân thưa: Tạ ơn Chúa.

Chủ tế cung kính hôn bàn thờ như đầu lễ. Cúi mình chào bàn thờ chung với các người giúp lễ, rồi về phòng thánh.
Nếu ngay sau thánh lễ có nghi thức phụng vụ thì bỏ nghi thức giải tán.

Khi Vợ Khác Niềm Tin Tôn Giáo – Phần 2

Gửi người anh em,

Trong thư lần trước, chúng ta đã có dịp trao đổi với nhau khá đầy đủ về những khác biệt tạo nên sự ảnh hưởng không mấy tốt đẹp đến thế hệ kế tiếp của đời sống đôi bạn nếu cả hai thật sự phớt lờ đi những dấu chỉ nhãn tiền. Lần này, như anh đã hứa, chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ những ưu tư khác khi hai bạn đến với nhau trong bối cảnh khác niềm tin tôn giáo. Hôm nay, anh muốn chia sẻ với người anh em trong khía cảnh hành xử theo điều mỗi người tin sẽ tạo nên những làn sóng rất mạnh mẽ gây bất hoà giữa hai bạn nếu cả hai thiếu nhân đức khiêm nhường – một nhân đức nền tảng cho mọi người trong mọi thời đại, dưới mọi bối cảnh văn hoá, lịch sử, và niềm tin.

Bạn sẽ thi hành điều mà bạn tin. Cứ nhìn cách họ sống thì biết điều họ tin: Đó chính là cách nói của những bậc thầy tinh thần trên thế giới. Quả đúng như thế, chúng ta tin vào điều gì thì chúng ta sẽ hành động theo đúng điều mà ta đang tin hoặc sẽ tin. Chẳng hạn, khi đi xem bói xem thầy nghĩa là chúng ta đã đặt niềm tin vào một sự phán quyết mang tính mập mờ, huyễn hoặc, và thiếu xác thực của những thầy bà mà chúng ta đến. Nghĩa là ta chẳng tin vào điều tốt lành kỳ diệu của cuộc sống và chúng ta được tạo ra để được sống và sống dồi dào trong tình yêu của Đấng Tạo Hoá. Hay cứ nhìn một người sáng say chiều xỉn thì biết ngay là anh ta chẳng tin gì vào cuộc sống cả, với họ chỉ có ma men mới làm cho họ cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa, bởi họ đã trốn tránh cuộc đời và trách nhiệm trong đó. Và còn nhiều ví dụ khác minh hoạ cho điều mà anh đang chia sẻ khi em chiêm ngắm cuộc sống này. Cũng thế, đời sống của hai bạn sẽ gặp khó khăn hoặc thuận lợi thì còn tuỳ thuộc vào niềm tin của hai bạn đồng bộ (Syn) đến đâu.

Sự đồng bộ trong niềm tin sẽ chỉ có được trên nền tảng của sự khiêm nhường chân thành nơi thẳm sâu trái tim hai bạn. Trên nền tảng này, mỗi người đều thấy được cái ưu và khuyết của nhau trên mọi bình diện của cuộc sống: tính cách, công việc, tôn giáo, văn hoá… để từ đó thay vì đối kháng và xung đột thì sẽ bổ sung và tạo nên sự hài hoà cho cả hai, và nhất là cho những đứa con của hai bạn sau này. Theo đó, người mang trọng trách nặng nề hơn trong việc giáo dục đời sống tinh thần và thiêng liêng giờ đây thuộc về người cha, vì theo nguyên tắc thì người cha hay mẹ Công Giáo sẽ có trách nhiệm nuôi dưỡng con cái theo luật Giáo Hội. Mà giáo dục ấy không có gì ngoài chuyện giáo dục Đức Tin. Điều khó khăn ở đây nằm ở chỗ từ xưa tới nay giáo dục cho con trẻ thuộc về người nữ, vì đó thuộc phẩm chức và thiên chức cao đẹp của họ. Thế nên, giờ đây người anh em thành gà trống nuôi con trên bình diện thiêng liêng, còn bà xã vẫn cứ làm đúng thiên chức của người mẹ trên bình diện tình cảm và thể lý. Với vai trò là trụ cột gia đình, người anh em giờ đây mệt nhoài với chuyện kinh tế, giờ còn phải lo chăm sóc cho con về mặt tinh thần và đức tin, quả là một việc rất khó với phẩm chức của người đàn ông vốn mang tính bôn ba và bươn chải, về đến nhà chỉ còn muốn được nghỉ ngơi và hồi sức bên người thân yêu. Khi rong ruổi giữa đời để mưu sinh, anh em không tránh khỏi nhiều phen đi vắng, thế nên ở nhà bằng tất cả sự khiêm nhường và nhận thức đầy đủ cũng như sư tôn trọng giá trị thiêng liêng nền tảng của chồng và con, người mẹ có trách nhiệm nhắc nhở con cái thi hành việc bổn phận trong niềm tin tôn giáo mà chúng đang theo bố. Còn nếu đã không làm nhiệm vụ nhắc con, lại còn tiêm nhiễm làm nhiễu hệ thống và giá trị niềm tin tinh tuyền của con cái thì phải kể là thật tội cho người anh em đã cất công lao đao vun trồng giờ thì lại có người phá đổ, và tội cho cả cháu bé bị lung lạc và nhung nhiễu niềm tin.

Với cách hành xử theo điều mình tin, nhiều khi bà xã lại có kiểu cúng kiếng, vái lạy, van xin ở ngoài hè phố, đốt tiền giấy, đốt phông lông đuổi xúi quẩy, cúng rằm… là điều hợp với niềm tin của nàng, song với người anh em và người thân thì cảm thấy có gì đó chướng chướng. Ở đây, chúng ta không phê phán cách hành xử nào là đúng hay sai, chỉ là sự khác biệt ấy sẽ gây biết bao rắc rối nếu không đồng bộ mà thôi. Nếu anh em góp ý, thì rất có khả năng anh em sẽ chết dưới cái lý luận của nàng: “Anh có cách sống và thực hành niềm tin của anh, em có cách thực hành niềm tin của em. Anh làm này làm kia em có than phiền gì đâu. Em tôn trọng anh thì anh cũng hãy tôn trọng em;” “Anh có cách giáo dục con của anh, em cũng có cách giáo dục con của em. Em là mẹ em cũng có bổn phận giáo dục nó như anh. Vậy thì anh nói đi, em sai chỗ nào và anh hay hơn chỗ nào?” v.v. Đến đây, nếu không khéo léo và sự khiêm nhường đi vắng thì sẽ bùng nổ nội chiến cách nặng nề. Vì ai cũng muốn bảo vệ niềm tin của mình, đó là điều hợp với lẽ tự nhiên.

Nàng đi chùa, tụng kinh, và thậm chí vái nhang khi đến Chùa khi nàng đã là người Công Giáo: Đây quả là một câu chuyện nan giải, đặc biệt với phẩm chất nhất thuỷ nhất chung vốn có của người phụ nữ. Nàng sẽ cảm thấy trái tim mình bị giằng co tư bề khi giờ đây đã là người của môt tôn giáo khác mà bỗng dưng có vẻ như phải ngừng lại hết mọi hoạt động vốn đã ăn sâu vào tâm thức và máu thịt mình, phải chăng mình đã bội phản? Khi đối diện với vấn đề này nơi người bạn đời, người anh em đừng hoang mang hay hành xử theo kiểu không kiểm soát được thì lệnh cấm vận. Hãy bình tĩnh và giảng giải để nàng hiểu tường tận điều nàng đang khắc khoải băn khoăn. Ở đây, theo thiển ý rất riêng tư, anh xin gợi ý vài điểm để anh em có thể phần nào thấy được vấn đề mình đang hoặc sẽ đối diện qua vài điểm sau. Thứ nhất, không có sự mâu thuẫn nào trong hành trình tìm kiếm Chân Lý hết, bởi Chân Lý chỉ có một như thể mặt trời mọc hướng đông và lặn ở hướng tây. Thế nên, xưa kia nàng đi nhà Chùa thắp nhang vái Đức Phật và học các giáo lý mà Đức Phật truyền lại như một phương thế (mean) để người ta đạt tới Chân Như (God) thì ngày nay nếu vẫn cùng ý nghĩa ấy thì chẳng có gì là sai trái hay bội phản, nàng cứ việc đi Chùa để tìm kiếm Chân Như và vẫn cứ vái nhang Đức Phật như một bậc Thánh Nhân (vì Đức Phật chưa bao giờ tự nhận mình là Chân Như). Miễn là nàng đừng để sự lầm lạc nào đó để đồng hoá giữa Đức Phật với Đức Chúa Trời (Chân Như) để chuyển từ thái độ yêu mến sang thờ phượng. Thứ hai, Đức Phật giới thiệu cho mọi người thời của Ngài và cả thời chúng ta những phương thế tốt lành để đạt tới Chân Như, còn Đức Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, sống như người trần thế (Philips 2,6:11) là để mang Thiên Chúa (God) đến cho chúng ta qua lời giảng dạy và cả hành trình sống của Ngài. Thế nên, tại điểm này Chân Lý gặp nhau giữa hai vị Đức Phật và Đức Giêsu (Xét trên bản tính nhân loại của Ngài). Thế nên, gặp gỡ Đức Kitô và đi theo Ngài không có nghĩa là phản bội lại Đức Phật mà đơn giản chỉ là một sự thăng hoa trong niềm tin tôn giáo và ân sủng mà thôi. Hãy cho nàng biết, điều nàng đang được hưởngtrong tư cách là một Kitô Hữu là điều mà Đức Phật đã rong ruổi và bôn ba tìm kiếm suốt cả một đời mới gặp được, và chắc chắn điều ấy làm cho Đức Phật mà nàng mến yêu cảm thấy vui và hạnh phúc cho người thành tâm thiện chí tìm kiếm Chân Lý như nàng.

Người anh em thân mến, trên đây là phần chia sẻ của anh với người anh em về sự khác biệt tôn giáo giữa hai người khi sống đời vợ chồng để anh em tham khảo và có cách hành xử thật đúng đắn và kiên nhẫn với người bạn đời của mình. Còn nhiều vấn đề quan trọng khác nữa phát sinh do sự khác biệt trong niềm tin tôn giáo giữa hai bạn trong đời sống vợ chồng mà anh muốn chia sẻ thêm, song có lẽ điều đó sẽ được đề cập nhiều hơn ở những thư chia sẻ sau. Mến chúc các bạn được hoà hợp trong cùng một Đức Tin để cùng nhìn về một hướng mà thăng hoa tình yêu vợ chồng.

Anh,

Joseph C. Pham

Khi Vợ Khác Niềm Tin Tôn Giáo – Phần 1

Gửi người anh em,

Trong thư lần trước, chúng ta đã có dịp trao đổi với nhau khá đầy đủ về những khác biệt tạo nên sự ảnh hưởng không mấy tốt đẹp đến thế hệ kế tiếp của đời sống đôi bạn nếu cả hai thật sự phớt lờ đi những dấu chỉ nhãn tiền. Lần này, như anh đã hứa, chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ những ưu tư khác khi hai bạn đến với nhau trong bối cảnh khác niềm tin tôn giáo. Hôm nay, anh muốn chia sẻ với người anh em trong khía cạnh hành xử theo điều mỗi người tin sẽ tạo nên những làn sóng rất mạnh mẽ gây bất hoà giữa hai bạn nếu cả hai thiếu nhân đức khiêm nhường – một nhân đức nền tảng cho mọi người trong mọi thời đại, dưới mọi bối cảnh văn hoá, lịch sử, và niềm tin.

Bạn sẽ thi hành điều mà bạn tin. Cứ nhìn cách họ sống thì biết điều họ tin: Đó chính là cách nói của những bậc thầy tinh thần trên thế giới. Quả đúng như thế, chúng ta tin vào điều gì thì chúng ta sẽ hành động theo đúng điều mà ta đang tin hoặc sẽ tin. Chẳng hạn, khi đi xem bói xem thầy nghĩa là chúng ta đã đặt niềm tin vào một sự phán quyết mang tính mập mờ, huyễn hoặc, và thiếu xác thực của những thầy bà mà chúng ta đến. Nghĩa là ta chẳng tin vào điều tốt lành kỳ diệu của cuộc sống và chúng ta được tạo ra để được sống và sống dồi dào trong tình yêu của Đấng Tạo Hoá. Hay cứ nhìn một người sáng say chiều xỉn thì biết ngay là anh ta chẳng tin gì vào cuộc sống cả, với họ chỉ có ma men mới làm cho họ cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa, bởi họ đã trốn tránh cuộc đời và trách nhiệm trong đó. Và còn nhiều ví dụ khác minh hoạ cho điều mà anh đang chia sẻ khi em chiêm ngắm cuộc sống này. Cũng thế, đời sống của hai bạn sẽ gặp khó khăn hoặc thuận lợi thì còn tuỳ thuộc vào niềm tin của hai bạn đồng bộ (Syn) đến đâu.

Sự đồng bộ trong niềm tin sẽ chỉ có được trên nền tảng của sự khiêm nhường chân thành nơi thẳm sâu trái tim hai bạn. Trên nền tảng này, mỗi người đều thấy được cái ưu và khuyết của nhau trên mọi bình diện của cuộc sống: tính cách, công việc, tôn giáo, văn hoá… để từ đó thay vì đối kháng và xung đột thì sẽ bổ sung và tạo nên sự hài hoà cho cả hai, và nhất là cho những đứa con của hai bạn sau này. Theo đó, người mang trọng trách nặng nề hơn trong việc giáo dục đời sống tinh thần và thiêng liêng giờ đây thuộc về người cha, vì theo nguyên tắc thì người cha hay mẹ Công Giáo sẽ có trách nhiệm nuôi dưỡng con cái theo luật Giáo Hội. Mà giáo dục ấy không có gì ngoài chuyện giáo dục Đức Tin. Điều khó khăn ở đây nằm ở chỗ từ xưa tới nay giáo dục cho con trẻ thuộc về người nữ, vì đó thuộc phẩm chức và thiên chức cao đẹp của họ. Thế nên, giờ đây người anh em thành gà trống nuôi con trên bình diện thiêng liêng, còn bà xã vẫn cứ làm đúng thiên chức của người mẹ trên bình diện tình cảm và thể lý. Với vai trò là trụ cột gia đình, người anh em giờ đây mệt nhoài với chuyện kinh tế, giờ còn phải lo chăm sóc cho con về mặt tinh thần và đức tin, quả là một việc rất khó với phẩm chức của người đàn ông vốn mang tính bôn ba và bươn chải, về đến nhà chỉ còn muốn được nghỉ ngơi và hồi sức bên người thân yêu. Khi rong ruổi giữa đời để mưu sinh, anh em không tránh khỏi nhiều phen đi vắng, thế nên ở nhà bằng tất cả sự khiêm nhường và nhận thức đầy đủ cũng như sư tôn trọng giá trị thiêng liêng nền tảng của chồng và con, người mẹ có trách nhiệm nhắc nhở con cái thi hành việc bổn phận trong niềm tin tôn giáo mà chúng đang theo bố. Còn nếu đã không làm nhiệm vụ nhắc con, lại còn tiêm nhiễm làm nhiễu hệ thống và giá trị niềm tin tinh tuyền của con cái thì phải kể là thật tội cho người anh em đã cất công lao đao vun trồng giờ thì lại có người phá đổ, và tội cho cả cháu bé bị lung lạc và nhung nhiễu niềm tin.

Với cách hành xử theo điều mình tin, nhiều khi bà xã lại có kiểu cúng kiếng, vái lạy, van xin ở ngoài hè phố, đốt tiền giấy, đốt phông lông đuổi xúi quẩy, cúng rằm… là điều hợp với niềm tin của nàng, song với người anh em và người thân thì cảm thấy có gì đó chướng chướng. Ở đây, chúng ta không phê phán cách hành xử nào là đúng hay sai, chỉ là sự khác biệt ấy sẽ gây biết bao rắc rối nếu không đồng bộ mà thôi. Nếu anh em góp ý, thì rất có khả năng anh em sẽ chết dưới cái lý luận của nàng: “Anh có cách sống và thực hành niềm tin của anh, em có cách thực hành niềm tin của em. Anh làm này làm kia em có than phiền gì đâu. Em tôn trọng anh thì anh cũng hãy tôn trọng em;” “Anh có cách giáo dục con của anh, em cũng có cách giáo dục con của em. Em là mẹ em cũng có bổn phận giáo dục nó như anh. Vậy thì anh nói đi, em sai chỗ nào và anh hay hơn chỗ nào?” v.v. Đến đây, nếu không khéo léo và sự khiêm nhường đi vắng thì sẽ bùng nổ nội chiến cách nặng nề. Vì ai cũng muốn bảo vệ niềm tin của mình, đó là điều hợp với lẽ tự nhiên.

Nàng đi chùa, tụng kinh, và thậm chí vái nhang khi đến Chùa khi nàng đã là người Công Giáo: Đây quả là một câu chuyện nan giải, đặc biệt với phẩm chất nhất thuỷ nhất chung vốn có của người phụ nữ. Nàng sẽ cảm thấy trái tim mình bị giằng co tư bề khi giờ đây đã là người của môt tôn giáo khác mà bỗng dưng có vẻ như phải ngừng lại hết mọi hoạt động vốn đã ăn sâu vào tâm thức và máu thịt mình, phải chăng mình đã bội phản? Khi đối diện với vấn đề này nơi người bạn đời, người anh em đừng hoang mang hay hành xử theo kiểu không kiểm soát được thì lệnh cấm vận. Hãy bình tĩnh và giảng giải để nàng hiểu tường tận điều nàng đang khắc khoải băn khoăn. Ở đây, theo thiển ý rất riêng tư, anh xin gợi ý vài điểm để anh em có thể phần nào thấy được vấn đề mình đang hoặc sẽ đối diện qua vài điểm sau. Thứ nhất, không có sự mâu thuẫn nào trong hành trình tìm kiếm Chân Lý hết, bởi Chân Lý chỉ có một như thể mặt trời mọc hướng đông và lặn ở hướng tây. Thế nên, xưa kia nàng đi nhà Chùa thắp nhang vái Đức Phật và học các giáo lý mà Đức Phật truyền lại như một phương thế (mean) để người ta đạt tới Chân Như (God) thì ngày nay nếu vẫn cùng ý nghĩa ấy thì chẳng có gì là sai trái hay bội phản, nàng cứ việc đi Chùa để tìm kiếm Chân Như và vẫn cứ vái nhang Đức Phật như một bậc Thánh Nhân (vì Đức Phật chưa bao giờ tự nhận mình là Chân Như). Miễn là nàng đừng để sự lầm lạc nào đó để đồng hoá giữa Đức Phật với Đức Chúa Trời (Chân Như) để chuyển từ thái độ yêu mến sang thờ phượng. Thứ hai, Đức Phật giới thiệu cho mọi người thời của Ngài và cả thời chúng ta những phương thế tốt lành để đạt tới Chân Như, còn Đức Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, sống như người trần thế (Philips 2,6:11) là để mang Thiên Chúa (God) đến cho chúng ta qua lời giảng dạy và cả hành trình sống của Ngài. Thế nên, tại điểm này Chân Lý gặp nhau giữa hai vị Đức Phật và Đức Giêsu (Xét trên bản tính nhân loại của Ngài). Thế nên, gặp gỡ Đức Kitô và đi theo Ngài không có nghĩa là phản bội lại Đức Phật mà đơn giản chỉ là một sự thăng hoa trong niềm tin tôn giáo và ân sủng mà thôi. Hãy cho nàng biết, điều nàng đang được hưởngtrong tư cách là một Kitô Hữu là điều mà Đức Phật đã rong ruổi và bôn ba tìm kiếm suốt cả một đời mới gặp được, và chắc chắn điều ấy làm cho Đức Phật mà nàng mến yêu cảm thấy vui và hạnh phúc cho người thành tâm thiện chí tìm kiếm Chân Lý như nàng.

Người anh em thân mến, trên đây là phần chia sẻ của anh với người anh em về sự khác biệt tôn giáo giữa hai người khi sống đời vợ chồng để anh em tham khảo và có cách hành xử thật đúng đắn và kiên nhẫn với người bạn đời của mình. Còn nhiều vấn đề quan trọng khác nữa phát sinh do sự khác biệt trong niềm tin tôn giáo giữa hai bạn trong đời sống vợ chồng mà anh muốn chia sẻ thêm, song có lẽ điều đó sẽ được đề cập nhiều hơn ở những thư chia sẻ sau. Mến chúc các bạn được hoà hợp trong cùng một Đức Tin để cùng nhìn về một hướng mà thăng hoa tình yêu vợ chồng.

Anh,

Joseph C. Pham

Khi Hôn Nhân Như Một Bức Bình Phông Che Đậy Mưu Đồ Cá Nhân

love-quiz

Khi người ta cố tình lấy đời sống hôn nhân là một bức bình phông để che đậy những mưu đồ và để thực hiện những mong muốn vụ lợi của bản thân, người ta quên mất rằng chính họ sẽ là người bị tổn thương nhiều nhất trong các mối quan hệ thiếu trong sáng và sự thật này. Nhìn vào dòng xã hội, người ta thấy có cả một hệ thống lừa đảo thông qua việc kết hôn, đặc biệt trong giới những người nổi tiếng, nhằm làm gia tăng giá trị bản thân, gia tăng giá trị tài sản, hợp tác cùng có lợi cho đôi bên. Kết cục của não trạng này là chỉ sau vài ba tháng, nhiều lắm là một vài năm, họ “bất ngờ” tuyên bố ly hôn, và coi đó như một điều gì đó rất phấn khích, rất hào hứng, rất là “nạn nhân” như thể vừa đoạt được một chiến lợi phẩm nào đó, một sự “mất mát” nào đó, hay một sự giải thoát nào đó cho bản thân.

Đó là não trạng của những người nổi tiếng và muốn nổi tiếng nhanh, muốn sở hữu thật nhiều tài sản nhanh mà không cần lao động chân chính. Những cuộc ly hôn liên tục xảy ra và được giới truyền thông cho đăng tải đã vô tình hay cố ý tạo nên một ý thức hệ vô cùng lệch lạc về đời sống hôn nhân cho giới trẻ và thậm chí trở thành một cái cớ noi theo rất hợp tình hợp lý và hấp dẫn ngay cả với những người đang sống yên ổn trong gia đình mà bỗng dưng muốn “phỗng”, muốn “rửng mỡ” đổi vị và đổi đời, theo kiểu “ai làm sao tôi làm vậy, ai làm bậy tôi cũng làm theo”. Không may thay, não trạng kém văn minh này lại xuất hiện rất nhiều nơi những người có tiếng và nhãn là những người đang làm việc trong các cao ốc văn phòng nước ngoài, họ lập lờ giá trị và đổ lỗi cho Phương Tây, thích sống theo phong cách “thoáng” của Tây để biện minh cho lối sống vô luân của bản thân mình.

Đi sâu vào trong các làng xã ở những vùng thôn quê, hay những nơi dù đã được ánh sáng văn minh chiếu vào, nhưng vẫn không chịu thay đổi và nhìn nhận đúng đắn về mục đích và ý nghĩa của đời sống hôn nhân – gia đình. Hơn thế, họ vẫn nếp nghĩ xưa cũ của thời “ăn lông ở lỗ” để áp đặt lên hôn nhân, nên họ cũng trục lợi hôn nhân không kém gì người nổi tiếng và giới văn phòng. Chính vì muốn mưu lợi từ hôn nhân, mà họ sẵn sàng ép gả con cái mình vào những nơi mà họ nghĩ rằng từ đó họ sẽ có thêm một vài khoản nào đó về tài sản, danh tiếng, hay quyền lực. Nếu là con trai, vốn ăn chơi lêu lổng, hoặc có công việc đàng hoàng nhưng vẫn không “biết lo cho gia đình” thì họ sẽ tìm mọi cách để gả vợ cho con với một mục “mong sao nó lấy vợ vào nó biết cách làm ăn, biết lo liệu, và trưởng thành hơn”.

Nhiều người ngày hôm nay dù không có sự can thiệp của gia đình, nhưng vẫn mang lấy một não trạng lấy vợ lấy chồng để chứng tỏ mình là người trưởng thành và biết suy nghĩ. Đây là một não trạng cực kỳ nguy hiểm, bởi họ đã đánh đồng sự trưởng thành với việc có một gia đình, trong khi sự trưởng thành chưa bao giờ được thể hiện ở tiêu chí là phải có một gia đình. Cách nghĩ này ảnh hưởng từ lối nghĩ trẻ con thời đang đi học, có bạn trai bạn gái để chứng tỏ mình là người có bản lĩnh hơn các bạn đồng trang lứa. Do đó, vì ảnh hưởng suy nghĩ này, mà nhiều người ngày hôm nay bỗng dưng cảm thấy e ngại về tình trạng chưa có gia đình của mình và tự thấy mình vẫn chưa trưởng thành bằng anh bằng em. Đây là một cách hiểu và nhìn nhận sai về bản thân và về bản chất thật của đời sống hôn nhân và gia đình.

Sự trưởng thành hệ tại ở điều bạn biết rất rõ con đường bạn đang đi và sẵn sàng chịu trách nhiệm về sự chọn lựa của mình trên con đường ấy. Nó cũng hệ tại ở việc “biết thoải mái với điều không chắc chắn của cuộc sống và dám coi đó là một thành phần hợp lý của cuộc sống” chứ nó không hệ tại ở việc có gia đình hay chưa có gia đình, có người yêu hay chưa có người yêu.

Và khi người ta làm méo mó mục đích và ý nghĩa của hôn nhân bằng não trạng này, thì người ta sẽ chẳng bao giờ biết trân quý những giá trị vô giá mà đời sống gia đình mang lại. Sống trong bậc gia đình đấy, nhưng họ vẫn chạy theo những thú vui của riêng mình bất chấp những nhu cầu phát sinh cần ưu tiên trong đời sống gia đình. Họ vẫn sẵn sàng chia tay không hối tiếc nếu mâu thuẫn trong gia đình phát sinh, vốn là điều không thể tránh khỏi, và đồng thời là một cơ hội tuyệt vời để đôi bạn hiểu nhau nhiều hơn nữa và làm phát triển hơn nữa những điều còn khiếm khuyết trong gia đình. Họ chỉ thấy đó là điều gì đó đáng sợ, đáng né tránh, và không nên có trong đời sống gia đình, nên khi xảy ra thì họ tìm mọi cách thoát ly như thoát một thảm hoạ thiên nhiên nào đó đang ập đến bằng cách đi tìm những sự dễ dãi và vui vẻ thoáng qua ở bên ngoài xã hội. Họ né tránh giải quyết mọi xung đột có thể cho đến khi buộc phải giải quyết thì đó là ly hôn.

Mọi hình thức lập gia đình dưới mọi mưu đồ và mục đích cá nhân đều có thể dẫn đến một kết cục đổ vỡ trong thời gian sớm nhất. Bởi đời sống hôn nhân và gia đình không đặt nền tảng trên bất cứ thứ gì từ ở bên ngoài mà xuất phát từ tình yêu, từ việc muốn làm trổ sinh hoa trái sự sống và bảo vệ sự sống, sự đồng cảm, sự sẻ chia, đồng trách nhiệm trong mọi sự mà đời sống này có thể xảy ra. Và khi đời sống hôn nhân đặt trên nền tảng này, dù ngoài kia có bao nhiêu sóng gió, dù bao nhiêu bát đĩa bay ra ngoài đường, thì gia đình ấy vẫn cứ triển nở và sinh nhiều hoa trái cho cộng đồng và thế giới.

Joseph C. Pham