Archive | January 2021

HÒA THƯỢNG PHÓNG SINH

Con diều hâu truy đuổi con chim sẻ, chim sẻ bay nhảy loạn xạ và chui vào tay áo của hòa thượng, hòa thượng bắt con chim sẻ và nói:

– “A di đà phật, hôm nay ta có thịt ăn rồi”.

Chim sẻ nghe được thì vội vàng nhắm mắt lại không động đậy, hòa thượng nghĩ rằng nó đã chết nên mở tay ra, chim sẻ liền bay mất tiêu.

Hòa thượng nói:

– “A di đà phật, ta phóng sinh cho mày đó !”

(Tiếu Tán)

Suy tư 69:

Người thâm hiểm khi muốn hại ai thì hại cho bằng được, nhưng khi hại không được thì xởi lởi nói lời an ủi cách đạo đức giả, đó là lòng dạ của con chó sói với cô bé quàng khăn đỏ; người đạo đức khi giúp ai thì giúp cho đến cùng, dù cho thất bại vẫn cứ giúp chứ không chê trách người mình giúp, đó là lòng dạ của những người được Thiên Chúa ở cùng.

Con người ta chỉ có một cái lưỡi, nhưng vì tâm hồn ác độc nên một cái lưỡi trở thành hai: uốn cong lên thì nói lời đạo đức giả tạo, uốn cong xuống thì buông lời chửi rủa đủ điều, vì người khác không làm thỏa mãn cái ích kỷ tự tư tự lợi cho mình…

Việc phóng sinh của hòa thượng không phải do lòng thành nhưng là do tâm địa giả dối mà ra, nên dù cho ông ta có phóng sinh cả ngàn con chim sẻ thì vẫn cứ mang nghiệp chướng trong mình.

Người Ki-tô hữu không có “lệ” phóng sinh loài vật, nhưng có một giới răn mới phải tuân giữ đó là yêu thương người thân cận như chính mình, bởi vì khi thực hành đức ái với tha nhân, thì không những chúng ta “phóng sinh” họ phần xác mà thôi, nhưng còn “phóng sinh” phần linh hồn cho họ nữa, nghĩa là họ nhận ra Đ ức Chúa Giê-su trong ngôn hành yêu thương của chúng ta và quy thuận Ngài…

Đó là cuộc “phóng sinh” do Chúa Thánh Thần thúc đẩy giữa một thế giới hổn độn và bất an.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài. csjb.