Kinh Cầu Các Thánh rất hiệu nghiệm

Nguồn: Spiritdaily.com

Bây giờ vẫn là tháng 11, tháng của các Thánh và tháng của các linh hồn. Chúng ta hãy nói về kinh Cầu Các Thánh.

Đức Ông Stephen J. Rossetti là nhà trừ quỷ chính thức của vùng Washington D.C., kể rằng khi một nhà trừ quỷ bắt đầu trừ quỷ thì vì linh mục và những ai đang trợ giúp ngài bắt đầu buổi trừ quỷ bằng cách đọc Kinh Cầu Các Thánh.

Thật sự có nhiều kinh Cầu Các Thánh. Những người ở thế giới bên kia, dù không được tuyên phong là Thánh, chẳng hạn như cha mẹ, ông bà đều có thể giúp đỡ và can thiệp giúp cho các con, các cháu của họ bằng cách xua đuổi ma quỷ khỏi làm hại con cháu mình. Nếu các linh hồn ấy có thể can thiệp được thì huống gì các Thánh ở trên trời có quyền năng Chúa ban cho họ.

Đức Ông Rossetti nói trong trang nhà của ngài rằng:

“Chúng tôi luôn bắt đầu buổi trừ quỷ bằng kinh Cầu Các Thánh. Rồi nhà trừ quỷ lập tức đọc các kinh trừ quỷ quan trọng hơn. Tuy nhiên khi gặp những trường hợp khó khăn thì nhà trừ quỷ cứ tiếp tục đọc thêm các kinh Cầu Các Thánh hàng giờ liên tiếp để xin Các Thánh giúp đỡ cho việc trừ quỷ.”

“Có những con quỷ la hét như sau: “Không được đọc tên người ấy, người kia…” khi mà tên các Thánh được đọc lên.”

Vậy khi chúng ta gặp thử thách, gặp trường hợp ma quỷ ám trong nhà hay trong cuộc sống, hoặc khi chúng ta muốn được thanh tẩy và tìm thêm sinh lực cho thế xác, tâm trí, nhà cửa thì chúng ta hãy cố gắng đọc Kinh Cầu Các Thánh nhé.

Đức Ông Rossetti có viết trong bài Các Thánh Trừ Quỷ và cung cấp Lời Kinh Cầu Các Thánh. Ông Adam Blai, người giúp trừ quỷ cho giáo phận Pittsburgh, ở trong tác phẩm: The Exorcism Files cũng cho chúng ta một Lời Kinh Cầu Các Thánh.


Kim Hà, 17/11/2022


Kinh Cầu Các Thánh

Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Kitô nghe cho chúng con. 

Chúa Kitô nhận lời chúng con.

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật. 

Thương xót chúng con.

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.

Thương xót chúng con.

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.

Thương xót chúng con.

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.

Thương xót chúng con.

Rất Thánh Đức Bà Maria.

Cầu cho chúng con.

(Các câu sau cũng thưa như vậy)

Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời.

Rất Thánh Nữ Đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh.

Đức Thánh Micae.

Đức Thánh Gabirie.

Đức Thánh Raphae.

Các Thánh Thiên Thần cùng các Thánh Tổng lãnh Thiên Thần.

Chín phẩm các Thánh Thiên Thần.

Thánh Gioan Baotixita.

Thánh Giuse.

Các Thánh Tổ Tông cùng các Thánh Tiên Tri.

Thánh Phêrô.

Thánh Phaolô.

Thánh Anrê.

Thánh Giacôbê.

Thánh Gioan.

Thánh Tôma.

Thánh Giacôbê.

Thánh Philípphê.

Thánh Batôlômêô.

Thánh Matthêô.

Thánh Ximong.

Thánh Tađêô.

Thánh Mátthia.

Thánh Banabê.

Thánh Luca.

Thánh Máccô.

Các Thánh Tông Đồ cùng các Thánh Sử.

Các Thánh Môn đệ Đức Chúa Giêsu.

Các Thánh Anh Hài.

Thánh Têphanô.

Thánh Lôrenxô.

Thánh Vincentê.

Thánh Phabianô cùng ông Thánh Xêbatianô.

Thánh Gioan cùng ông Thánh Phaolô.

Thánh Côsimô cùng Thánh Đamianô.

Thánh Giêvaxiô cùng ông Thánh Phôtaxiô.

Các Thánh Tử vì đạo.

Thánh Xilivêtê.

Thánh Ghêgoriô.

Thánh Amrôxiô.

Thánh Augustinô.

Thánh Hiêrônimô.

Thánh Martinô.

Thánh Nicôlaô.

Các Thánh Giám Mục cùng các Thánh Hiển Tu.

Các Thánh Tiến Sĩ.

Thánh Antôn.

Thánh Bênêditô.

Thánh Benađô.

Thánh Đôminicô.

Thánh Phanxicô.

Các Thánh Chánh Tế cùng các Thánh Phó Tế.

Các Thánh Hiển Tu cùng các Thánh Ẩn Tu.

Thánh Maria Mađalêna.

Thánh Agata.

Thánh Lucia.

Thánh Anê.

Thánh Cêcilia.

Thánh Catarina.

Thánh Anataxia.

Các Thánh Đồng Trinh cùng các Thánh Thủ Tiết.

Các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ.

Chúa hằng có lòng lành.

Chúa tha tội chúng con

Chúa hằng có lòng lành.

Chúa nhậm lời chúng con.

Kẻo phải sự dữ.

Chúa chữa chúng con.

(Các câu sau cũng thưa như vậy)

Kẻo phạm tội lỗi.

Kẻo phải cơn Chúa giận.

Kẻo phải chết tươi khốn nạn.

Kẻo phải chước ma quỷ cám dỗ.

Kẻo phải lòng giận, lòng ghét, lòng dữ.

Kẻo phải lòng mê tà dâm.

Kẻo phải sấm sét bão bùng.

Kẻo phải nạn tai đất động.

Kẻo phải thần khí, mất mùa, giặc giã.

Kẻo phải chết khốn nạn đời đời.

Vì phép mầu nhiệm Chúa làm người.

Vì Chúa xuống thế.

Vì Chúa sinh ra.

Vì phép rửa cùng chay Thánh Đức Chúa Giêsu.

Vì Đức Chúa Giêsu chịu nạn đóng đanh trên cây Thánh Giá.

Vì Đức Chúa Giêsu chịu chết và chịu táng xác.

Vì Đức Chúa Giêsu sống lại.

Vì Đức Chúa Giêsu lên trời.

Vì Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.

Đến ngày phán xét.

Chúng con là kẻ có tội.

Xin Chúa nghe cho chúng con.

(Các câu sau cũng thưa như vậy)

Xin Chúa tha tội cho chúng con.

Xin Chúa dong thứ cho chúng con.

Xin Chúa mở lòng cho chúng con ăn năn tội nên.

Xin Chúa cai trị cùng gìn giữ Hội Thánh.

Xin Chúa gìn giữ Đức Giáo Hoàng cùng các phẩm trật Hội Thánh hằng ở cho xứng bậc mình.

Xin Chúa hạ kẻ làm nghịch cùng Hội Thánh xuống.

Xin Chúa cho vua chúa quan quyền có đạo được bằng yên hòa thuận.

Xin Chúa cho các bổn đạo được bằng yên cùng hòa thuận yêu nhau.

Xin Chúa cho các kẻ lầm lạc trở về cùng một Hội Thánh và đem các người ngoại giáo vào đạo Thánh Đức Chúa Giêsu.

Xin Chúa cho chúng con kính mến Chúa cùng vững lòng giữ đạo cho trọn.

Xin Chúa nhắc lòng chúng con lên ước ao những sự trên Trời.

Xin Chúa trả công vô cùng cho kẻ làm phúc chúng con.

Xin Chúa cho linh hồn chúng con cùng anh em họ hàng và kẻ làm ơn cho chúng con khỏi khốn nạn đời đời.

Xin Chúa cho chúng con được mùa cùng mọi sự lành.

Xin Chúa cho các giáo hữu đã qua đời được nghỉ ngơi đời đời.

Xin Chúa khứng nhậm lời chúng tôi nguyện.

Lạy Con Đức Chúa Trời.

Xin Chúa nghe cho chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Chúa tha tội chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Chúa nhậm lời chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Chúa thương xót chúng con.

Chúa Kitô nghe cho chúng con.

Chúa Kitô nhậm lời chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Lời nguyện: Chúng con thân lạy các Thánh Nam Nữ ở trên trời; chúng con là kẻ phàm hèn còn ở dưới thế này còn sợ chước ma quỷ. Các Thánh đã vượt biển hiểm thế này, cùng đã khỏi mọi sự dữ. Nhân vì sự ấy xin các Thánh cầu cho chúng con được theo ý Đức Chúa Trời mà giữ mười sự răn cho trọn, đến ngày sau cho chúng con được vào cửa thiên đàng hợp lại một nhà một nước, xem thấy Đức Chúa Trời Ba Ngôi hưởng phúc vui vẻ vô cùng. Amen

(Bản văn sau khi kêu cầu 48 vị Thánh riêng và 13 tập thể Thánh Nhân, cầu xin cho được thoát khỏi 12 điều xấu cũng như dâng lên 30 lời chuyển cầu, trong đó có “xin Chúa hạ kẻ nghịch cùng Hội Thánh xuống” và “xin Chúa đoái thương cho các Kitô hữu được bình an và hòa thuận với nhau”. Bản văn dựa theo sách kinh của giáo phận Hà Nội, 2002 (có bỏ “ông” và “bà” trước tên các Thánh)

Nguồn: giáo phận Vĩnh Long

About Hội Cứu Mạng Thai Nhi

Viet Respect Life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: