Đường Dây Nóng 24/7

Hãy gọi ngay cho chúng tôi khi quý vị cần được giúp đỡ. Chúng tôi có các chị counselors sẵn sàng hỗ trợ quý vị 24/7

NANCY NHUNG            (714) 721 – 2111

THERESA TUYET          (714) 234 – 3756

THU NGUYET                (714) 234 – 4208

 DIEM PHUONG             (714) 803 – 9979

                                               KHANH QUYNH            (714) 234 – 6867

 1456137_610104302372180_326799838_n

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: