Lịch Phụng Vụ

Xin Quý Vị bấm vào link dưới đây để download Lịch Công Giáo năm 2016 (dạng file PDF) để sử dụng khi cần.

Lịch Phụng Vụ Công Giáo 2016

Lịch Phụng Vụ Công Giáo 2017 (direct link, not PDF File)

Lịch Phụng Vụ Công Giáo 2018 (direct link, not PDF File)

Lưu ý: Nếu máy của Quí Vị không đọc được file dạng PDF, xin nhấn vào link này –> CLICK! để tải miễn phí chương trình Adobe PDF Reader về máy trước khi quý vị có thể xem được lịch. Xin cảm ơn!

This document is sponsored by Mạng Lưới Cầu Nguyện http://www.thanhlinh.net
Linh Hướng: Linh Mục Leo Vũ Huyến, CMC
%d bloggers like this: