Archive | February 2021

CÓ CỎ ẨN THÂN

Suy tư:

Một anh ngốc gặp một người thông minh, người thông minh tặng anh ta một cây cỏ và nói:

– “Cây này gọi là cỏ ẩn thân, cầm nó trong tay thì người khác sẽ không thấy anh”.

Anh ngốc cầm cây “cỏ ẩn thân” và lập tức đi vào trong chợ lấy tiền của người khác rồi nghênh ngang mà đi, chủ tiền bắt anh ta đánh cho một trận, anh ngốc la lên:

– “Ông làm sao đánh tôi được vì ông không thấy tôi, bởi vì tôi có cây “cỏ ẩn thân” mà !”

(Tiêu Tán)

Thời đại hiện nay người ta chỉ nghe nói có máy bay tàng hình, tàng hình theo nghĩa kỹ thuật quân sự là con mắt của máy ra đa nhìn không thấy được nó, chứ thật ra nó vẫn bay lù lù ấy mà.

Thời nay “cỏ ẩn thân” thì chỉ có trong những chuyện phim thần thoại và phim khoa học giả tưởng mà thôi.

Thời nay tuy không có “cỏ ẩn thân” để mà đi ăn cắp tiền của người khác, nhưng có một loại “giấy ẩn thân” không những ăn cắp tiền của người dân, mà còn “rút ruột” những công trình lớn nhỏ làm hại quốc gia, làm nghèo đất nước, làm hại cộng đoàn, đó là loại giấy “báo cáo láo”, trong “giấy ẩn thân báo cáo láo” này sự thực thì chỉ có một nhưng lại báo cáo hàng trăm, hàng trăm báo cáo hàng ngàn, hàng ngàn báo cáo hàng triệu.v.v…cứ thế mà báo cáo láo để ăn cắp tiền của người dân, dựa vào “giấy ẩn thân” này để ăn cắp thì cũng sẽ có ngày bị phát hiện, họ là những người ngốc nhất trần gian.

Người Ki-tô hữu tuy không có “cỏ ẩn thân”, nhưng có một nơi ẩn thân kín đáo nhất, kiên cố nhất và an tòan nhất mà ma quỷ và những cám dỗ của nó không làm gì được, đó chính là bí tích Thánh Thể, núp trong tình yêu của Ngài thì ba thù của người Ki-tô hữu là ma quỷ, thế gian và xác thịt làm gì được chứ? Núp trong sự che chở của Chúa Giê-su Thánh Thể thì thế gian làm được gì chứ?

Phúc cho những ai biết ẩn thân trong tình yêu của Đức Chúa Giê-su Thánh Thể, họ là người khôn ngoan và thông minh nhất trần gian vậy !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.