Liên lạc với chúng tôi

saint

Mọi thư từ, bài vở, đóng góp xin gửi về:

Viet Respect Life – Cứu Mạng Thai Nhi
P.O. Box 26392
Santa Ana, CA 92799

Emai: vietrespectlife@gmail.com

hoặc gọi cho Nancy  Nhung Phan  (714) 721-2111

Email: ncp.life@gmail.com

Tin tức bài vở được đăng tại http://www.vietrespectlife.com chỉ mang tính sưu tầm hoặc tham khảo. Xin liên lạc với Cha Xứ hay bất cứ Linh mục Công Giáo nào khi quý vị có thắc mắc về giáo lý, tín lý hay quan điểm tôn giáo. Xin thành thật cảm ơn.

Trân trọng,

Viet Respect Life

 

2 responses to “Liên lạc với chúng tôi”

  1. Letinh Ho says :

    Hi Chi Nancy ,
    Hai just opens the website. Very good presentation.. So many good articles about to read, but so sad to see many abortions in Vietnam.
    May God bless you all

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: