Archive | March 2015

Tìm hiểu về việc “Giải tội tập thể”

I- Giải tội tập thể là gì?

“Giải tội tập thể” hay “xá giải chung” (general absolution) là việc linh mục cử hành nghi thức Giải Tội bí tích cho một tập thể hối nhân, mà trước đó không có xưng tội riêng từng người. Đây là một trường hợp rất đặc biệt, không phải là việc được phép thực hành thường xuyên trong Giáo hội.

Kể từ Công đồng Tridentinô vào thế kỷ XVI, Giáo hội Công giáo khẳng định: “Việc xưng tội riêng (cá nhân) và xưng tội đầy đủ cùng với việc xá giải là cách duy nhất và thông thường, nhờ đó một tín hữu ý thức mình có tội trọng được hòa giải với Thiên Chúa và Giáo hội; chỉ có sự bất lực thể lý hay luân lý mới miễn chuẩn việc xưng tội như trên; trường hợp này, việc hòa giải cũng có thể được thực hiện bằng những cách khác” [1]. Như vậy, lý do duy nhất có thể miễn xưng tội riêng là bất lực thể lý hay luân lý; chẳng hạn: tình trạng bản thân đau ốm hay không có linh mục giải tội nào có thể gặp được; hay lý do tâm lý như hối nhân quá sợ hãi đến mức tâm thần (hysteria) khi xưng tội cá nhân.

“Giải tội tập thể” trở thành ngoại lệ đầu tiên vào năm 1915 và 1939, khi Đức Bênêđictô XV và Đức Piô XII dành cho các vị Giám Mục năng quyền đặc biệt để: các linh mục tuyên úy quân đội được Giải Tội tập thể cho các quân nhân trước khi ra trận [2]. Hiện nay, các quy định về “Giải tội tập thể” được nêu trong Bộ Giáo Luật 1983 điều 960-963; và Đức Gioan Phaolô II đã giải thích chi tiết trong tông thư dưới dạng motu proprio Misericordia Dei (07.02.2002).

II- Những điều kiện chung để có thể cử hành “Giải tội tập thể”?

Việc “Giải tội tập thể” chỉ được cử hành khi có đủ các tiêu chuẩn sau đây [3]:

1- Không có đủ linh mục giải tội: một linh mục hay nhiều linh mục không đủ thời giờ nghe từng hối nhân xưng tội. “Tuy nhiên, không được coi là có sự khẩn thiết thực sự, khi không có đủ các cha giải tội chỉ nguyên vì lý do hối nhân đông đảo, như trong trường hợp các dịp đại lễ hay hành hương”.

2- “đến nỗi các hối nhân không được lãnh ơn bí tích Xá Giải hoặc không được Rước Lễ trong thời gian lâu dài mà không do lỗi của họ”. Hội Đồng Giám Mục Mỹ từng đề nghị giải thích “thời gian lâu dài” (diu) của GL 961, được tính là “một tháng”. Cách giải thích này không được Tòa Thánh chấp nhận [4]. Đức Gioan Phaolô II cũng cho là cách giải thích “một tháng” là không khôn ngoan và xuyên tạc (distort), vì đây phải là một trường hợp cụ thể khi thực sự không thể xưng tội riêng vì bất lực theo GL 960 [5] .

3- “Trong trường hợp nguy tử” cận kề (imminent) hay “trường hợp khẩn cấp nghiêm trọng”. Việc nhận định khi nào là “khẩn cấp nghiêm trọng” do Đức Giám Mục giáo phận quyết định (xem phần IV).

III- Những điều kiện để người tín hữu có thể lãnh nhận bí tích khi có cử hành “Giải tội tập thể ?

Đức Gioan Phaolô II đã chỉ dẫn chi tiết các điều kiện đối với người lãnh nhận [6]:

1- “người tín hữu phải có tâm tình thích đáng”: nghĩa là phải chuẩn bị đầy đủ như khi xưng tội riêng: xét mình, sám hối và dốc lòng chừa…

2- Nếu có thể, kể cả trường hợp nguy tử, mỗi người phải làm một việc đền tội.

3- Hối nhân đang sống trong tình trạng tội trọng thường xuyên và không có ý định thay đổi tình trạng của mình thì không thể lãnh nhận bí tích Giải Tội thành sự.

4- “phải quyết tâm là sẽ đi xưng tội riêng vào thời gian thích hợp”; thời gian thích hợp phải hiểu là “ngay khi có dịp”. Ngoài ra, “người nào được tha các tội trọng nhờ một ơn xá giải chung phải đi xưng tội riêng sớm hết sức khi có dịp, trước khi lãnh nhận ơn xá giải chung một lần khác, trừ khi bị ngăn trở vì một lý do chính đáng” [7].

IV- Vị nào có quyền cho phép “Giải tội tập thể” và ấn định các tiêu chuẩn phải giữ?

Đức Giám Mục giáo phận là vị duy nhất có quyền cho phép “Giải tội tập thể” và ấn định các tiêu chuẩn phải giữ. Bình thường, khi đã nhận chức linh mục thành sự, một linh mục có khả năng cử hành bí tích Giải Tội; nhưng trừ trường hợp nguy tử, linh mục chỉ giải tội thành sự cho các tín hữu khi được Đấng Bản Quyền địa phương trao cho năng quyền Giải Tội; đồng thời linh mục phải tuân giữ những chỉ dẫn mục vụ do Đấng Bản Quyền địa phương nêu ra [8].

Đối với việc “Giải tội tập thể” trong trường hợp “khẩn cấp nghiêm trọng”, Đức Gioan Phaolô II đã chỉ dẫn chi tiết như sau [9]:

1- “Trường hợp khẩn cấp nghiêm trọng là những hoàn cảnh ngoại lệ khách quan; chẳng hạn tại các xứ truyền giáo hay tại những cộng đoàn tín hữu bị cô lập khi linh mục chỉ có thể đến thăm một lần hay rất ít lần trong một năm; hay khi có chiến tranh hay thiên tai hay những yếu tố tương tự”.

2- Khi do điều kiện mục vụ của toàn giáo phận, có cùng lúc cả hai yếu tố: – 1- Không có đủ linh mục giải tội; 2- “đến nỗi các hối nhân không được lãnh ơn bí tích Giải Tội hoặc không được Rước Lễ trong thời gian lâu dài mà không do lỗi của họ”.

3- Không có đủ linh mục giải tội, vì linh mục không đủ thời gian hợp lý để ban bí tích cách thành sự và xứng đáng, chứ không phải vì linh mục giải tội muốn “kéo dài việc đối thoại mục vụ”.

4- Đức Giám Mục giáo phận phải khôn ngoan cân nhắc về “thời gian lâu dài” mà các tín hữu không được lãnh ơn bí tích.

5- Tình trạng nghiêm trọng khẩn cấp nói trên xảy ra, không phải do các vị mục tử không lo chu toàn bổn phận Giải Tội cho tín hữu hay do các tín hữu thích chọn cách “Giải tội tập thể”.

6- Tình trạng nghiêm trọng khẩn cấp nói trên xảy ra, không phải do các dịp đại lễ, hành hương, du lịch hoặc do hoàn cảnh thuận tiện đi lại hiện nay làm cho nhiều tín hữu đến nhà thờ đó.

7- “Việc thẩm định xem có đủ điều kiện để “Giải tội tập thể” theo Giáo Luật điều 961, 2 là thẩm quyền của Đức Giám Mục giáo phận, không phải của linh mục giải tội”. Đức Giám Mục giáo phận thẩm định “dựa vào những tiêu chuẩn đã được thỏa thuận chung với các thành viên khác của Hội Đồng Giám Mục” [10].

8- Các vị Giám Mục phải thông báo cho Hội Đồng Giám Mục những trường hợp khẩn cấp nghiêm trọng trong giáo phận của các ngài. Hội Đồng Giám Mục phải tổ chức phiên họp chính thức theo Giáo Luật điều 455, 2; và gởi văn bản những quy định các ngài đã thống nhất đến Thánh Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích.

V- “Giải tội tập thể” tại giáo phận Sài Gòn?

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam chưa có phiên họp nào bàn về “Giải tội tập thể”; cũng chưa từng hỏi ý kiến Thánh Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích.

Đối với Giáo phận Sài Gòn, Đức cố Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình chưa từng ra quy định bằng văn bản hay cho phép miệng linh mục nào cử hành“Giải tội tập thể” [11]. Đức Hồng Y Tổng Giám Mục đương nhiệm cũng thế. Như vậy, không có vị Giám Mục nào ở Sài Gòn cho phép cử hành “Giải tội tập thể” vì hoàn cảnh khẩn thiết nghiêm trọng.

Do đó, tại Sài Gòn hiện nay, trường hợp duy nhất một linh mục có thể cử hành “Giải tội tập thể” thành sự là trường hợp nguy tử; tức là khi linh mục chính xứ thấy rằng trong địa giới giáo xứ của ngài xảy ra chiến tranh, thiên tai hay dịch bệnh, đến nỗi chắc chắn có nhiều người chết trong vài ngày tới.

LM Gioan Bùi Thái Sơn
Đại Diện Tư Pháp giáo phận

Bài diễn văn của Đức Thánh Cha Phanxicô cho các người tham gia Hành Trình Tân Dự Tòng

Bài diễn văn của Đức Thánh Cha Phanxicô
Cho các người tham gia
Hành Trình Tân Dự Tòng

Đại Thính Đường Phaolô VI,
thứ Sáu ngày 06-03-2015

Anh chị em thân mến,

Xin chúc một ngày thật tốt đẹp tới tất cả anh chị em, xin cám ơn và xin cám ơn rất nhiều, vì anh chị em đã đến tham gia buổi gặp gỡ này.

Nhiệm vụ của Đức Giáo hoàng, là nhiệm vụ của Phêrô, đó là làm kiên vững anh em trong đức tin. Như thế cũng như anh chị em đã muốn, qua cử chỉ này xin Người Kế Vị Thánh Phêrô, làm kiên vững ơn gọi của anh chị em, nâng đỡ sứ vụ của anh chị em, xin Ngài chúc lành cho đặc sủng của anh chị em. Và hôm nay Tôi làm kiên vững ơn gọi của anh chị em, nâng đỡ sứ vụ của anh chị em và chúc lành cho đặc sủng của anh chị em. Tôi làm điều này không phải vì Ông (chỉ ông Kiko) đã trả tiền cho Tôi, không! Tôi làm điều này bởi vì Tôi muốn làm. Anh chị em sẽ ra đi Nhân Danh Đức Kitô để mang Tin Mừng của Ngài: Đức Kitô đi trước anh chị em, Đức Kitô đồng hành với anh chị em, Đức Kitô mang tới hoàn thành ơn cứu rỗi mà anh chị em là người đem theo!

Cùng với anh chị em Tôi có lời chào tới tất cả các Đức Hồng y và các Đức Giám mục, hôm nay đang đồng hành với anh chị em, và trong các Giáo phận của các Ngài, đã ủng hộ sứ vụ của anh chị em. Đặc biệt Tôi chào thăm các người khai sáng Hành Trình Tân Dự Tòng, Ông Kiko Arguello và chị Carmen Hernández, cùng với Cha Mario Pezzi: Tôi cũng bày tỏ tới tất cả họ, lòng ngưỡng mộ và sự khích lệ của Tôi vì tất cả những gì, qua Hành Trình này, đang thực hiện để đem lại ích lợi cho Giáo Hội. Tôi luôn nói rằng Hành Trình Tân Dự Tòng đem lại ích lợi lớn trong Giáo Hội.

Như Ông Kiko đã nói, cuộc gặp gỡ của chúng ta là một việc sai đi mang tính cách truyền giáo, vâng theo những gì mà Đức Kitô đã xin và chúng ta đã nghe trong Phúc Âm. Và Tôi đặc biệt hài lòng là sứ mệnh của anh chị em được thực hiện nhờ các gia đình Kitô, là những gia đình, hợp nhất thành một cộng đoàn, có sứ vụ trao ban các dấu chỉ đức tin lôi kéo con người tới vẻ đẹp của Phúc Âm, theo các lời nói của Đức Kitô: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em; từ tình yêu này mà người ta sẽ biết rằng anh em là môn đệ của Thầy” (xem Ga 13,34), và “anh em hãy nên một và thế gian sẽ tin” (xem Ga 17,21). Những cộng đoàn này, được kêu gọi bởi các Giám mục, được thành lập từ một vị linh mục và gồm từ 4 hoặc 5 gia đình, với con cái, kể cả khi chúng đã lớn, và họ làm thành một sứ vụ đi tới muôn dân (missio ad gentes), với một mệnh lệnh đi loan truyền Phúc Âm cho những người không phải là Kitô hữu. Những người không phải là Kitô hữu không bao giờ được nghe nói về Chúa Giêsu Kitô, và biết bao nhiêu người không phải là Kitô hữu, những người đã quên Chúa Giêsu Kitô là ai, Chúa Giêsu Kitô là ai: những người không Kitô được rửa tội, nhưng cho những người mà chế độ tục hóa, tính thế tục và biết bao nhiêu điều khác đã làm họ quên đức tin. Anh chị em hãy thức tỉnh đức tin này!

Vì thế, trước khi dùng lời nói, thì dùng chứng từ đời sống của anh chị em, mà anh chị em tỏ ra trung tâm của mặc khải nơi Đức Kitô: Ngài là Thiên Chúa, yêu thương con người cho tới việc trao mình chịu chết cho họ và đã được sống lại bởi Chúa Cha để ban cho ơn để ta ban sự sống của chúng ta cho những người khác. Sứ điệp lớn lao này, thế giới ngày nay thật cần tới sứ điệp này. Bao nhiêu cảnh cô đơn, bao nhiêu cảnh đau khổ, bao nhiêu việc sống xa Thiên Chúa trong biết bao nhiêu khu vực ngoại ô của Châu Âu và Châu Mỹ và trong bao nhiêu thành phố tại Châu Á! Con người thời nay cần thiết bao sứ điệp này, trong mọi hoành cảnh rộng lớn, để có thể cảm nhận được rằng Thiên Chúa yêu thương họ và tình yêu là điều có thể được! Các cộng đoàn Kitô này, nhờ anh chị em các gia đình truyền giáo, có sứ vụ chính làm cho rõ ràng thấy được sứ điệp này. Và sứ điệp này là gì? “Đức Kitô đã sống lại, Đức Kitô đang sống! Đức Kitô đang sống động giữa chúng ta!”

Anh chị em đã nhận được sức mạnh để bỏ lại tất cả và trẩy đi tới các vùng đất xa xôi nhờ một hành trình khai tâm Kitô, được sống trong các cộng đoàn nhỏ, là nơi anh chị em tái khám phá ra các kho tàng lớn lao của Bí Tích Rửa Tội của anh chị em. Đó là Hành Trình Tân Dự Tòng, một ơn huệ đích thực do sự Quan Phòng của Thiên Chúa cho Giáo Hội của thời đại chúng ta, như Các Vị Tiền Nhiệm của Tôi đã xác quyết; nhất là Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khi Ngài nói với anh chị em: “Tôi chân nhận Hành trình Tân Dự Tòng như là một hành trình giáo dục công giáo, có giá trị cho xã hội và cho thời đại chúng ta” (Thư Ogni volta, 30-08-1990: AAS 82 [1990], 1515). Hành Trình dựa trên ba chiều kích của Giáo Hội đó là Lời, Phụng Vụ và Cộng Đoàn. Vì thế cần có việc lắng nghe với thái độ vâng lời và lắng nghe liên tục Lời của Thiên Chúa. Vì thế việc lắng nghe với thái độ vâng phục và liên lỉ Lời của Thiên Chúa; việc cử hành Thánh Thể trong các cộng đoàn nhỏ sau Kinh Chiều thứ nhất của ngày Chúa Nhật, việc cử hành Giờ Kinh Ngợi Khen [Kinh Sáng] trong gia đình các Ngày Chúa Nhật, với tất cả các con cái và việc chia sẻ đức tin riêng của mình, với các anh chị em khác, là nguồn gốc của bao nhiêu ơn huệ mà Chúa đã ban cho anh chị em, như thế, như các ơn gọi đông đảo lên chức linh mục và vào đời sống thánh hiến. Hãy nhìn vào điều này là một lời an ủi, bởi vì điều này xác quyết rằng Thánh Thần của Thiên Chúa sống động và đang hoạt động trong Giáo Hội của Ngài, ngay cả ngày nay nữa, và họ là những người đáp ứng các nhu cầu của con người thời nay.

Trong những dịp khác Tôi đã nhấn mạnh tới sự cần thiết là Giáo Hội đã đi qua một hoạt động mục vụ chỉ đơn thuần giữ gìn, tới một hoạt động mục vụ nhất quyết phải là truyền giáo (xem Tông huấn Niềm Vui của Tin Mừng, số 15). Bao nhiêu lần, trong Giáo Hội, chúng ta có Chúa Giêsu ở trong và chúng ta không để cho Chúa đi ra ngoài… Bao nhiêu lần! Đó là điều quan trọng hơn, phải làm nếu chúng ta không muốn cho nước đọng lại trong Giáo Hội. Hành Trình, từ nhiều năm, đang thực hiện các sứ vụ missio ad gentes ở giữa những người không phải là Người Kitô, để thực hiện việc vun trồng Giáo Hội [implantatio Ecclesiae], một sự hiện diện mới của Giao Hội, ở đâu Giáo Hội không hiện diện hoặc không còn có khả năng đi tới con người. Thật là “Niềm vui lớn lao chừng nào mà sự hiện diện của anh chị em và hoạt động của anh chị em đem lại cho chúng ta!” – Chân phước Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói với anh chị em trong buổi triều yết thứ nhất với anh chị em (ngày 08-05-1974: trong Insegnamenti di Paolo VI, XII [1974], 407). Cả Tôi nữa, Tôi cũng coi các lời này là của Tôi và Tôi khích lệ anh chị em hãy tiến về phía trước, Tôi trao phó anh chị em cho Đức Trinh Nữ Maria là Đấng đã gợi hứng cho Hành Trình Tân Dụ Tòng. Xin Mẹ cầu bầu cho anh chị em trước mặt Con của Mẹ và là Con Thiên Chúa.

Anh chị em thân mến, xin Chúa đồng hành với anh chị em. Hãy ra đi, với Phép Lành của Tôi!

Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả dịch theo nguyên bản tiếng Ý
do Phòng Báo Chí của Tòa Thánh phổ biến ngày 06-03-2015

Thông điệp cho ngày ăn chay cầu nguyện cho môi trường

WGPSG — Theo đề nghị của Phong trào Công giáo về Khí hậu (Catholic Climate Movement), Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc đã gửi một video như một thông điệp cho ngày ăn chay cầu nguyện cho môi trường vào thứ Sáu ngày 13/03/2015 này. Tóm tắt nội dung thông điệp như sau:

“Chúng ta phải là những người quản lý tốt công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm về việc biến đổi môi trường.

Bản thân tôi rất yêu mến những thụ tạo của Thiên Chúa, tôn trọng sự hài hoà của vũ trụ và thích lắng nghe những giai điệu huyền bí của thế giới.”

+ Phaolô Bùi Văn Đọc
Tổng Giám mục

Đức giám mục Renato Corti sẽ soạn bài suy niệm Đàng Thánh giá ngày thứ Sáu Tuần Thánh

WHĐ (08.03.2015) – Theo thông cáo của Phòng Báo chí Toà Thánh ngày thứ Sáu 06-03, Đức cha Renato Corti, nguyên giám mục giáo phận Novara, Italia, đã được Đức Thánh Cha Phanxicô mời soạn các bài suy niệm Đàng Thánh giá cho ngày thứ Sáu Tuần Thánh năm nay.

Theo truyền thống, Đức Thánh Cha sẽ cử hành Đàng Thánh giá tại Đấu trường Roma cổ đại Colosseum vào tối thứ Sáu Tuần Thánh – năm nay là ngày 03 tháng Tư.

VT-EN-ART-39562-corti_lapresse

Đức cha Corti nguyên là giám mục phụ tá của Đức hồng y Carlo Maria Martini từ năm 1981 đến 1990. Đức cha cũng là nhà nghiên cứu về linh mục Antonio Rosmini, mà Đức cha đã tiến hành thủ tục xin phong Chân phước cho ngài với tư cách bản quyền giáo phận Novara. Vì thế, vào năm 2009 các linh mục của Tu hội Bác ái (do Chân phước Rosmini sáng lập năm 1828) đã nhận Đức cha Corti là thành viên danh dự của Tu hội này.

Minh Đức