Archive | January 2019

Từ cầu thủ bóng đá giải Ngoại hạng Anh trở thành Tu sĩ Linh mục Dòng Đaminh

Trong đại hội Gia đình thế giới đang diễn ra tại Dublin, có sự hiện diện của cha Philip Mulryne Dòng Đaminh, từng là một cầu thủ Ngoại hạng Anh thi đấu trong những câu lạc bộ nổi tiếng như Manchester United và Norwich.

Từ cầu thủ bóng đá giải Ngoại hạng Anh trở thành Tu sĩ Linh mục Dòng Đaminh

Cha đã chia sẻ cho mọi người về ơn gọi trở thành linh mục của mình. Đó là mời gọi vô cùng đặc biệt mà Thiên Chúa đã mời gọi tiến tới chức thánh Linh mục. Cha đã từng thành công trong sự nghiệp, nổi tiếng, giàu có, những chiếc siêu xe sang trọng… nhưng tất cả những điều ấy đã không thỏa mãn được tận sâu thẳm khát khao trong tâm hồn.

Từ cầu thủ bóng đá giải Ngoại hạng Anh trở thành Tu sĩ Linh mục Dòng Đaminh - Ảnh minh hoạ 2

Từ cầu thủ bóng đá giải Ngoại hạng Anh trở thành Tu sĩ Linh mục Dòng Đaminh - Ảnh minh hoạ 3

Từ cầu thủ bóng đá giải Ngoại hạng Anh trở thành Tu sĩ Linh mục Dòng Đaminh - Ảnh minh hoạ 4

 

https://www.facebook.com/v2.7/plugins/video.php?app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2Fj-GHT1gpo6-.js%3Fversion%3D43%23cb%3Df37e6508e273f4%26domain%3Dconggiaovn.com%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fconggiaovn.com%252Ff3196c0362216ec%26relation%3Dparent.parent&container_width=735&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ftinmungchonguoingheo%2Fvideos%2F2229503107284414%2F&locale=en_US&sdk=joey&width=735

Vậy cha còn thiếu điều gì? Đó là một niềm vui sâu lắng trong tâm hồn mà cha bắt gặp được trên khuôn mặt của Kitô hữu, những con người có Chúa trong lòng, như cha chia sẻ: “nơi các tín hữu tôi thấy tỏa rạng một niềm vui khác với niềm vui của tôi và tôi muốn niềm vui đó. Tôi đã tìm lại được niềm vui đó nhờ người em của mình.”

Từ cầu thủ bóng đá giải Ngoại hạng Anh trở thành Tu sĩ Linh mục Dòng Đaminh - Ảnh minh hoạ 5

Từ cầu thủ bóng đá giải Ngoại hạng Anh trở thành Tu sĩ Linh mục Dòng Đaminh - Ảnh minh hoạ 6

Từ cầu thủ bóng đá giải Ngoại hạng Anh trở thành Tu sĩ Linh mục Dòng Đaminh - Ảnh minh hoạ 7

Cha đã tìm lại suối nguồn đức tin như thế và hơn nữa tìm đến với ơn gọi Linh mục sau đó. Hãy lắng nghe câu chuyện trở thành Linh mục của cha.

Tin Mừng Cho Người Nghèo

Những người đi lễ nhà thờ thì sống lâu hơn

Một nghiên cứu mới cho thấy những người tham dự sinh họat tôn giáo đều đặn có thể sống lâu hơn những người KHÔNG.

Trong một bài báo được đăng vào tháng Sáu của JAMA Internal Medicine, bốn nhà nghiên cứu của Đại học Harvard đã phân tích dữ liệu thu thập được từ 75.534 phụ nữ hơn 16 năm qua, từ năm 1996 đến 2012.

Họ nhận thấy rằng  :

Những người tham dự sinh họat tôn giáo nhiều hơn một lần mỗi tuần thì nguy cơ chết sớm giảm 33%.

Sinh họat tôn giáo 2 lần một tuần thì nguy cơ chết sớm giảm 26%.

Sinh họat tôn giáo ít hơn 1 lần một tuần thì nguy cơ chết sớm chỉ giảm 13%.

Một nghiên cứu cho thấy: Những người đi lễ nhà thờ thì sống lâu hơn

“Tôn giáo và tâm linh có lẽ là một nguyên nhân bị đánh giá thấp mà các bác sĩ khám  với bệnh nhân của họ,” nghiên cứu kết luận.

Trong số 75,534 phụ nữ tự cung cấp thông tin bản thân, đa số là người KiTô hữu, và 1,700 là người Do Thái.

“Do số lượng [tương đối] nhỏ sẽ rất khó để đánh giá riêng biệt và để thấy kết quả khác trên [người Do Thái]”. Tác giả chính của nghiên cứu, Tyler VanderWeele, một giáo sư dịch tễ học của Harvard’s T.H. Chan School of Public Health, nói với JTA trong email.

Nhưng VanderWeele chỉ ra từ một bài báo của năm 2007 chỉ tập trung vào người Do Thái. Các nghiên cứu trên 1.811 người đàn ông Do Thái Israel và phụ nữ trên 70 tuổi phát hiện rằng: “Đi lễ nhà thờ / hội đường được xem là cách để gắn bó và duy trì sự tồn tại của cộng đồng và có lẽ cũng như là một sự phản ánh của tâm linh.”

Một nghiên cứu cho thấy: Những người đi lễ nhà thờ thì sống lâu hơn - Ảnh minh hoạ 2

Các nghiên cứu của Harvard đã loại bỏ khả năng của kết quả ngược – như là: những người khỏe mạnh đi nhà thờ nhiều hơn người không khỏe mạnh. Một số khả năng khác như phúc lợi xã hội và khuynh hướng không hút thuốc, cũng góp phần vào sự tương quan giữa sinh họat tôn giáo và tuổi thọ, nhưng điều đó KHÔNG liên quan.

“Điều này cho thấy rằng, có một cái gì đó rất mạnh mẽ về kinh nghiệm cộng đồng tôn giáo,” VanderWeele nói với tờ New York Times vào ngày Chúa Nhật  . “Đó là những hệ thống của tư tưởng và thực hành được phát triển qua nhiều thiên niên kỷ, và nó rất là mạnh mẽ.

Kiên Nguyễn chuyển dịch

Gabe Friedman (Thejewishweek.com)