Archive | November 2016

Đạo Chúa với luân hồi

Trong giới trí thức Phương Tây ít năm gần đây, người ta háo hức chạy theo Phật giáo và tỏ ra rất hâm mộ thuyết luân hồi vì cho rằng  chỉ có nó mới có thể giải quyết được rốt ráo vấn đề sinh tử, tử sinh của con người. Trước tình hình không mấy sáng sủa đó những người tha thiết với việc bảo vệ đức tin Công giáo không  thể thờ ơ. Mới đây để chuẩn bị cho đại lễ Phục sinh, đức hồng y Godfried Daneels  tgm Malines ( Bỉ ) đã cho phổ biến thư mục vụ mang tựa đề “ Bên kia cõi chết” trong đó ngài  nhấn mạnh những khác biệt căn bản giữa đức tin Kitô giáo vào sự Phục sinh và niềm tin vào Luân hồi” ( KinhThanhvn.com )  Để có thể nhận ra  sự khác biệt ấy là như thế nào , thiết nghĩ cũng cần nên biết quan điểm của Thư Mục Vụ về cả hai lãnh vực Phục sinh và Luân hồi.

Về  sự Phục sinh được đề cập thì đây không phải sự sống lại của Đức Kitô nhưng là của mọi con người sau khi chết “ Cái chết không có nghĩa là sự  kết  thúc của hữu thể nhân loại, họ vẫn tiếp tục sống bên cạnh Thiên Chúa là Đấng đưa họ vào mãi mãi  trong cuộc  sống mới cùng với một thân xác được tôn vinh, tất cả những điều này vì cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô Đấng không ở lại trong mồ nhưng quyền uy  Thiên Chúa đã làm cho Ngài về lại  cõi sống” ( KinhThanhvn.org )  Còn đây là  cái hiểu về Luân hồi “ Sau khi chết, hữu thể nhân lọai trở về lại cuộc sống dương thế nhưng là trong một thân xác khác. Tiến trình này thay đi đổi lại một số lần không xác định được, như vậy có khả năng “ làm lại cuộc đời” ( kinhThanhvn.org ).

Ta có thể tóm kết sự khác biệt áy  thế này = Phục sinh   dược hiểu  như là con người chỉ sống có một kiếp sống và sau khi chết đều được về sống…bên cạnh Thiên Chúa. Còn luân hồi thì phải trải qua vô số kiếp không thể xá`c định. Lập luận sau khi chết, con người đều được …phục sinh còn được lập lại thêm một lần nữa “ Sau cuộc sống trần thế này, cuộc sống duy nhất và không còn tái hiện nữa. Thiên Chúa  sẽ hồi sin h chúng ta, mỗi người theo cách cá nhân như Người đã làm cho Con của Người. Vì Người yêu mỗi người chúng ta theo từng cá thể, và tất cả chúng ta trong mắt Người đều mang một danh tính duy nhất. Chúng ta   không phải là một hạt ngọc trai ở vòng cổ gồm những cuộc tái sinh  không ngừng diễn ra để rồi không ngừng tiến đến cái chết. Cái chết  đã bị Đức Kitô  đánh bại một lần cho tất cả. Vì thế chúng ta được giải thóat khỏi sự chết và khỏi mọi sự luân hồi ( KinhThanhvn.org ).  Vấn đề có hay không sự khác biệt giữa Phục sinh và Luân hồi sẽ được bàn tới sau. Nhưng nếu bảo rằng Đức Kitô đến để giải thóat tất cả   khỏi sự chết và khỏi mọi sự luân hồi là điều không thể chấp nhận. Tại sao ? Bởi như thế  là chẳng hiểu một chút chi cả về Phục sinh lẫn Luân hồi.

Đức Kitô đến cõi thế như  lời Ngài  nói mục đích là để rao giảng Tin Mừng Nước Trời ( Lc 4, 42 – 43 )  và Nước Trời ấy là nước mầu nhiệm nội tại, cần phải hết sức nỗ lực mới có thể vào “ Luật pháp và tiên tri đến Gioan là hết. Rồi từ đó Tin Mừng Nước Trời  được rao giảng và ai nấyu đều phải nỗ lực mà vào” Lc 16, 16 )  Chúa đến rao giảng Tin Mừng nước Trời là để cho ta biết tìm đường mà  “ VÀO” ( Thể Nhập ) chứ làm gì có cái chuyện cứu tất cả  ra khỏi luân hồi ?  Luân hồi là một luật và luật này bao quát trong cả hai lãnh vực vô tình cũng như hữu tình. Quả đất xoay quanh cái trục nghiêng của  chính nó, đồng thời quanh mặt trời. Phía hướng về mặt trời  thì sáng, phía bị khuất thì tối. Hết tối lại sáng, hết sáng lại tối, đó là luân hồi. Ngòai ra còn có bốn mùa xuân hạ thu đông xoay vần đắp đổi, đó là luân hồi. Hạt gieo xuống  nảy mầm thành cây, cây ra hoa kết quả, quả lại được gieo xuống  để nảy mầm thành cây đó là luân hồi. Thở ra  rồi lại hít vào, hít vào rồi lại thở ra, đó là luân hồi.  Đấy là trong giới vô tình, còn trong giới hữu tình thì luân hồi lại gắn liền với nghiệp báo gọi là nghiệp báo luân hồi. Tạo nghiệp thiện sẽ được   quả thiện, tạo nghiệp ác sẽ gặp quả ác v.v…Luân hồi là một định luật mà hễ đã là luật thì không bao giờ có thể thay đổi.  Đức Kitô đến không phải để  phá luật “ Chớ tưởng Ta đến để phá luật pháp hoặc ngôn sứ. Ta đến không phải để phá đâu nhưng là để kiện tòan..” Mt  5, 17. Vả lại chính Chúa cũng công nhận luật luân hồi  khi Ngài ám chỉ việc tiên tri Elia tái sanh nơi Gioan BaoTixita ( Mt 17, 10 – 13 )  Chúa đến không phải để phá luật  nhưng kiện tòan, nghĩa là  Ngài đem lại  cho việc thi hành luật một giá trị mới  đó là  thể nhập (VÀO)  Nước Trời ở nơi mỗi một tâm hồn.  Điều kiện thiết yếu cho việc  thể nhập thể nhập ấy trước hết là cần phải tái sanh. Đức Kitô nói  với Nicôđêmo  “ Quả thật Ta nói cùng ngươi, nếu ai không tái sanh thì không thể  thấy được Nước Trời” Ga 3, 3. ) Tái sanh là sanh lại, đồng thời cũng tức là Phục sinh. Chúa nói bất cứ ai  cũng phải tái sanh mới  vào được Nước Trời  chứ không phải hễ cứ chết là  được  phục sinh …về sống bên cạnh Thiên Chúa đâu ?  Phục sinh  tức là tái sanh nhưng nghĩa tái sanh của Đạo Chúa hòan tòan không phải là luân hồi.

               I/-  Phân biệt  tái sanh và luân hồi nghiệp quả

Tái sanh theo như ý của Chúa muốn nói là điều rất khó để mà tiếp nhận. Sau khi  nghe Chúa  nói con  người cần phải tái sanh mới thấy được Nuớc Trời  thì Nicôdêmo nêu ngay thắc mắc “ người đã già thì làm sao sanh ra được. Có thể nào vào lòng mẹ lần thứ hai mà sanh ra được  nữa sao ? Ga 3, 4.  Trước câu hỏi hết sức ngớ ngẩn ấy, Đức Kitô  một lần nữa  quả quyết và lần này giải thích có phần rộng rãi hơn “ Nếu người nào chẳng bởi nước và Thánh linh mà sanh thì không thể vào Nước Trời được. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sanh bởi Thánh linh là Thánh linh. Chớ lấy làm lạ vì cớ Ta đã nói với các ngươi.  Các ngươi cần phải tái sanh,  gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng nó nhưng chẳng biết nó đến từ đâu và đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh linh thì cũng như vậy. Ga 3, 5 – 8 ) Việc tái sanh của mỗi một tín hữu cần phải được thực hiện thông qua Bí Tích Rửa Tội. Phép Rửa này có người thắc mắc, vừa mới sanh ra thì nào đã có tội tình gì  đâu mà phải…rửa ?  Nghe vậy xem chừng có lý, thế nên có ai đó đề nghị  thay  cho rửa tội  thì nên gọi là nghi lễ nhập đạo.  Thế nhưng giải như  vậy là chưa hiểu được tính chất sâu xa của Bí Tích mà chính Chúa cũng đã lãnh nhhận  bởi Gioan Tiền Hô “ Song Gioan  ngăn cản mà rằng chính tôi cần Ngài làm phép rửa mà Ngài lại đến cùng tôi sao ? Chúa đáp Bây giờ hãy làm đi, vì chúng ta đáng phải hòan tất  mọi điều công chính như thế” Mt 3, 13 – 15 ). Chúa` chịu phép rửa  nơi Gioan  không phải là để làm gương cho chúng ta về sau nhưng như Ngài nói = chúng ta, ám chỉ Ngài và Gioan  đáng phải hòan tất điều công chính ấy. Cần nên nhớ chỉ khi Chúa chịu phép rửa xong lên khỏi mặt nước  thì tầng trời mới mở ra , Ngài thấy Thánh linh của ĐCT  ngự xuống như  chim bồ câu đậu trên Ngài và này có tiếng từ trời phán = Đây là Con Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng” Mt 3, 16 – 17 )  Chúa là Đấng hòan tòan vô tội mà cũng chịu phép rửa, điều ấy  cho chúng ta  thấy việc tái sanh  bởi nước và Thánh Thần quan hệ biết chừng nào cho phần rỗi linh hồn  của mỗi người. Mặc dù Bí Tích Rửa Tội mang một dấu ấn không thể phai mờ trong tâm hồn người tín hữu.  Thế nhưng rất có thể đó chỉ là một thứ hình thức  lễ nghi  chẳng đem lại một kết quả nào nếu ta không thực sự tái sanh tức sống lại phần linh hồn. Con người ( chúng sinh ) không ai lại không bởi tội mà sinh và sinh bởi tội như thế  là sinh trong sự chết. Tội nguyên tổ như đã biết đó là tội phân biệt thiện ác” ( Stk 2, 9 )  Mỗi khi tâm khởi phân biệt là tâm đi vào cõi chết” Một mai ngươi ăn ắt hẳn phải chết” Stk 2, 17 )  Tâm khởi phân biệt là đã bước vào cõi chết. Ngược lại bỏ tâm phân biệt đi thì lại được vào cõi sống ( Tái sanh ). Như vậy tính chất sâu xa của việc tái sanh  trong Đạo Chúa  tức là bỏ đi tâm phân biệt. Điều này trái ngược hẳn với  luân hồi củng có nghĩa là tái sanh nhưng  tái sanh trong nghiệp.

Luân hồi trong phạm vi chúng hữu tình luôn gắn  với nghiệp thế nên  gọi là luân hồi nghiệp báo ( Báo ứng ) Hiểu như vậy thì luân hồi  là sự trở đi trở lại  của nghiệp  mà nhân của nó là  vô minh.  Đức Phật Thích Ca  sau 21 ngày đêm tham thiền nhập định  đã giác ngộ  được chân lý của sự khổ và  nguyên nhân gây ra cho nó bao gồm trong mười hai duyên gọi là Thập Nhị Nhân Duyên  (Vô minh, Hành, Thức,  Danh Sắc, Lục nhập, Xúc, Thọ,  Ái, Thủ, Hữu, Sanh già,  Chết )  Vì ( Vô minh ) nên phát sinh dục vọng ( Hành ) Do nơi dục vọng mà nhận  biết ( Thức ) Từ chỗ nhận biết ấy mà có cái gọi là Tâm và Thân ( Danh Sắc ) Thân tâm bao gồm ngũ quan và  ý  thức ( Lục nhập ) Năm giác quan cùng với ý  thức  là sáu cánh cửa để tiếp xúc  với ngọai vật ( Xúc ) Có tiếp xúc thì có lãnh nhận ưng chịu ( Thọ ) Ưng chịu phát sinh sự yêu thích (Ái ) Yêu thích thì muốn nắm giữ ( Thủ ) Nắm giữ đi liền với sở hữu, quyết giữ lấy ( Hữu ) Từ chỗ giữ lấy đó mà sanh  đi sanh lại  trong luân hồi lục đạo ( Thiên, nhân, Atula, ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục ) ( Sanh )  Hễ đã có sanh thì phải có già và chết ( Chết ).  Thập nhị nhân duyên diễn ra trong một vòng tròn khép kín, cái này làm nhân cho cái kia  và ngược lại vì vậy mà gọi nó là luân hồi hay vòng tử sinh, sinh diệt. Vòng sinh tử xét trong một kiếp sống  thì gọi  là phần đọan sinh tử. Còn xét trong tính chất sâu xa của nó thì mười hai nhân duyên ấy cũng chỉ gồm thâu trong một niệm  gọi là Nhất  Niệm Vô Minh. Trong con mắt phàm tục thì thấy  con người ta sinh ra  sống trên đời này một thời gian vắn dài nào đó rồi thì ai ai cũng phải chết và khi chết rồi thì mờ mịt chẳng biết đi đâu, về đâu. Nhưng với con mắt của những bậc đại giác thì  kiếp sống ấy chỉ là những niệm tưởng tiếp nối , niệm này nối tiếp  niệm kia  và nếu còn ở trong vòng vô minh thì sẽ không bao giờ có thể dứt. Tôn giáo có mặt là để đem lại sự giải thóat. Thế nhưng sự giải thóat ấy cần phải được nhận thức đó là thóat ra khỏi sự vô minh ở nơi chính mình.

              II/-  Con  đường  chuyển  hóa  của Đạo  Chúa.

Có một sự thực  nhưng rất khó để mà nhận biết, đó là con người cứ nghĩ rằng mình sống với thân thể nhưng thật ra là sống với tư tưởng.  Ta  ví  tư  tưởng  là  người tài xế  còn thân thể  là chiếc xe hơi. Khi nhìn chiếc xe thấy nó chạy bon bon chỗ này chỗ kia, quẹo trái quẹo phải đối với người có trí khôn thì ai cũng phải nghĩ đó là do người tài xế ngồi bên trong điều khiển. Người ta chỉ nhìn  thấy chiếc xe  chứ không thấy tài xế nhưng khi xe chạy  thì biết liền trong xe có người cầm lái. Ngược lại đối với người thiểu năng tâm trí hoặc ở rừng sâu núi thẳm mới ra phố lần đâu  thấy xe chạy liền cho rằng  đó là cái xe nó chạy. Xe chạy biết ngay là có người điều khiển là người có trí khôn, ngược lại là dại là khờ. Hiểu như vậy thì hết thảy chúng ta những con người  trần mắt thịt này  đều là dại hết bởi lẽ không hề biết phân biệt tư tưởng và người tư tưổng. Mặc dầu vậy, nói có tư tưởng và người tư tưởng  thì cũng chẳng đúng. Tại sao ? Bởi phân biệt như thế  thì cũng  chẳng khác nào công nhận có một chủ thể cho tư tưởng. Chủ thể ấy chính là “ Cái Tôi” Nếu tôi là chủ thể của tư tưởng  thì đáng lẽ ra tôi có thể điều khiển được  tư tưởng, muốn nó vui liền được vui, muốn nó hướng thượng thì liền hướng  thượng…v.v.. Thực tế thì đâu phải vậy, biết bao lần khi ta đọc kinh  dự lễ nghe giảng không muốn chia lòng chia trí  hoặc…ngủ gật mà nào có được đâu ?Nhiều khi ta chẳng muốn uống rượu say sỉn  nhưng rồi bạn bè lôi kéo  lại say lại sỉn vợ con mè nheo bực cả mình…Về ý tưởng này Thánh Phao lô  đã có một câu nói rất ư chính xác “ Vì lòng muốn ở nơi tôi  nhưng quyền lực làm điều thiện thì lại không có. Cho nên điều thiện tôi muốn thì  tôi lại không làm. Còn điều ác không muốn thì tôi lại làm. Song nếu tôi làm điều tôi không muốn  thì chẳng còn phải là tôi làm điều đó nữa, bèn là tội lỗi ở trong tôi” Rm 7, 18 – 20 )

Không muốn nhưng lại cứ làm, điều ấy chứng tỏ tôi  không phải là chủ sở hữu của tư tưởng. Nói cách khác chính tội lỗi nó làm chủ chứ không phải là tôi.  Tội lỗi làm chủ tức là nghiệp xấu nó dẫn dắt vào con đường mà mình không hề muốn. Nghiệp có thể ví  nó như một tên độc tài, nó bắt làm gì thì phải làm. Tuy nhiên nghiệp không từ trên trời rớt xuống, cũng không phải ở dưới đất c hui lên mà nó  là do  chính  mình tạo nên. Một  tên nghiện rượu  ma túy chẳng hạn thì có ai bắt ép nó phải uống phải chích chóac đâu ? Có lẽ ban đầu nó cũng thấy rượu là cay là đắng nhưng một khi đã nghiền nó rồi  thì làm nô lệ cho nó, không uống thì nó hành cho vật vã khốn khổ… Nghiệp là do mình tạo nhưng không phải cứ có nghiệp là xấu, nhưng có nghiệp xấu ác thì cũng có nghiệp thiện lành. Tạo nghiệp xấu ác phải lãnh quả xấu ác.  Trái lại tạo nghiệp thiện lành  sẽ được quả thiện lành. Quan trọng ở chỗ là phải làm cách sao  để tạo ra được nghiệp thiện nghiệp lành,  đó mới là vấn đề.

Chúng ta đọc tiếp lời Thánh Phao lô để thấy được câu trả lời  “ Vậy tôi thấy trong tôi có luật này, khi tôi muốn làm điều thiện thì điều ác lại cặp theo. Vì theo người bề trong  tôi vẫn vui thích luật pháp của ĐCT. Nhưng tôi  thấy trong chi thể tôi  có một luật khác chiến đấu với luật trong tâm trí tôi bắt tôi làm nô lệ  cho luật của tội lỗi vẫn ở trong chi thể tôi. Ôi ! tôi là người khốn khổ biết dường nào. Ai sẽ giải cứu tôi khỏi thân thể của sự chết này ? Cảm tạ ĐCT đó là nhờ Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Như vậy chính mình tôi lấy tâm trí phục luật pháp của ĐCT nhưng lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi” Rm 7 . Qua những lời phải nói là tâm huyết của Thánh Phao lô, một con người được ơn Chúa cho trở lại đã cho thấy cuộc đời  tín hữu chúng ta luôn là một cuộc chiến cam go giữa hai thế lực thiện ác mà nếu không có ơn Chúa thì không một ai có thể lướt thắng.  Mỗi người là một ông vua nhưng là một thứ vua ươn hèn, không cai trị nổi đám quan quân tướng sĩ( Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý ) mặc chúng tác yêu tác quái, muốn ăn ngủ, chơi bời, nói năng  nghĩ tưởng thế nào cũng được.  Biết đó là không hay không tốt  nhưng bởi trót  đã để cho chúng lấn quyền nên đành bất lực buông trôi. Trong tất cả đám quần thần đó thì Ý  Thức là quan trọng nhất, công  rất nhiều nhưng tội cũng  lắm ( Công vi thủ, tội vi khôi ) Cứ nắm được Ý là nắm đầu được tất cả nhưng để nắm được Ý  thì nhất định là phải có phương pháp và phưong pháp ấy chính là sự chuyển hóa tâm thức.  Tâm ta từ vô lượng kiếp do bởi ảnh hưởng của tội nguyên tổ là tội phân biệt thì nay  phải nhất quyết  chuyển nó thành Tâm Vô Phân Biệt. Chúa dạy  yêu người thì đừng có phân biệt  người thân kẻ thù ( Mt 5, 43 – 44 ) Làm phúc bố thí thì đừng cho tay trái biết việc tay phải làm ( Mt 6, 3 – 4 )  Bao lâu còn sống với Tâm Phân Biệt  thì còn quanh đi quẩn lại trong vòng tử sinh sinh tử  rất khó để mà thóat ra khỏi nó.  Điều khó ấy tự sức con người  không một ai có thể, nhưng  nếu biết cậy dựa vào Ơn Chúa  thì lại được, bởi vì “Ơn Ta đủ cho ngươi, vì quyền năng của Ta nên trọn trong sự yếu đuối” 2C 12, 9.

Phùng văn Hóa

Theo Lương Tâm Công Giáo Việt Nam

 

Tiết lộ chính xác ngày mất của chúa Giêsu

pl2

 

Theo kết quả của cuộc điều tra do tạp chí Địa Chất Quốc tế thực hiện, chúa Giêsu bị hành hình và mất vào ngày 3 tháng 4 năm 33 sau công nguyên.

Chính những văn bản trong kinh thánh, tài liệu về địa chất và thiên văn học là bằng chứng giúp các nhà nghiên cứu xác định chính xác ngày mất của chúa Giêsu.

Chương 27 trong Phúc Âm Matthew – một trong bốn quyển Phúc Âm trong Tân Ước, viết rằng, khi chúa Giêsu chết trên cây thánh giá, một trận động đất đã xảy ra tại khu vực đó, làm rung chuyển những ngôi mộ và bầu trời chìm trong bóng tối.

Các nhà nghiên cứu không chỉ dựa vào văn bản trong kinh thánh mà còn xem xét những tài liệu ghi chép về trận động đất xảy ra ở gần biển chết, cách Jerusalem 13 dặm.

Sau khi nghiên cứu các mẫu đất lấy từ bờ biển Ein Gedi Spa, gần biển chết, nhà địa chất học Jefferson Williams, cùng đồng nghiệp thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Khoa Học Địa Chất của nước Đức đã phát hiện hai trận động đất từng xảy ra ở khu vực đó.

Trận thứ nhất được xác định xảy ra năm 31 trước công nguyên và trận thứ hai vào khoảng thời gian từ năm 26 đến 36 sau công nguyên.

Khi xâu chuỗi tất cả những manh mối, ông Williams tìm ra năm gợi ý giúp xác định ngày hành hình chúa Giêsu.

Thứ nhất, cả bốn quyển phúc âm (Phúc Âm Matthew, Phúc Âm Luke, Phúc Âm Mark, Phúc Âm John) đều ghi rằng, chúa Giêsu bị hành hình vào thời gian khi Pontinus Pilate còn cai quản xứ Giu- đê từ năm 26 đến 36 sau công nguyên.

Thứ hai, cả bốn quyển sách phúc âm đều viết, chúa Giêsu mất vào ngày thứ sáu.

Thứ ba, cả bốn quyển sách Phúc Âm đều cho rằng, chúa Giêsu chết cách thời điểm bắt đầu ngày Sa-bát của người Do Thái chỉ vài giờ (khoảng nửa đêm ngày thứ sáu).

Thứ tư, ba quyển Phúc Âm là Phúc Ẩm Luke, Phúc Âm Mark, và Phúc Âm Matthew chỉ ra rằng, chúa Giê su chết trước nửa đêm 14 tháng Nisan theo lịch Do Thái.

Tuy nhiên, quyển Phúc Âm John lại viết, chúa Giêsu chết trước nửa đêm 15 tháng Nisan.

Các nhà nghiên cứu đã đối chiếu những gợi ý trên với lịch Do Thái, và những tài liệu thiên văn học để kết luận, thứ sáu ngày 3 tháng 4 năm 33 sau công nguyên chính là ngày mất của chúa Giêsu.

Phượng Vũ báo tuổi trẻ, chuyển dịch từ Dailymail

Trong Thánh Lễ, khi nào thì Chúa Giêsu hiện diện trong bánh và rượu?

pl1
Mỗi khi Thánh Lễ được cử hành thì, một cách thiêng liêng, Chúa Giêsu hiện diện trong linh mục cử hành, trên bàn thờ, trong Sách Phúc Âm (Gospel Book) và trong cộng đoàn giáo dân tham dự., đúng như lời Chúa đã phán bảo:
“Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy
Thì có Thầy ở đấy, giữa họ.” 
(Mt 18: 20)
Nghĩa là khi linh mục mặc lễ phục, bước lên cung thánh để cứ hành Thánh lễ thì Chúa Giêsu đã hiện diện cùng với linh mục và giáo dân tham dự để diễn lại bữa ăn sau cùng của Chúa với Nhóm Mười Hai Tông Đồ, Và nhất là dâng lại Hy Tế thập giá mà một lần Chúa đã dâng trên thập giá năm xưa để xin Chúa Cha tha tội cho cả loài người đáng phải phạt vì tội.
Ngày nay trên bàn thờ ở khắp mọi nơi trong Giáo Hội, Chúa đã liên tục mượn tay và miệng của các Thừa tác viên có chức thánh là Giám mục và Linh mục để dâng lại Hy tế thập giá của Người cùng thể thức và mục đích Chúa đã một lần dâng lễ đền tội lên Chúa Cha trên thập giá cách nay trên 2000 năm để xin ơn tha thứ cho con người ngày nay như cho con người xưa kia. Vì thế Thánh Lễ Tạ Ơn (Eucharist là việc thờ phượng, ca ngượi, cảm tạ, và xin ơn cao trọng và quan trọng nhất mà Giáo Hội hiệp nhất cùng với Chúa Giê-su Kitô để dâng lên Chúa Cha cho mục đích cứu rỗi con người tội lỗi ngày nay và còn tiếp tục cho đến ngày mãn thời gian.
Khi cử hành Thánh Lễ hay bất cứ Bí tích nào, thì giám mục và linh mục đều phải làm nhân danh Chúa Kitô (in persona Christi) chứ không nhân danh chính mình bao giờ.
Như thế, chính Chúa Kitô rửa tội, thêm sức, cử hành Thánh Lễ, tha tội, và sức dầu
bệnh nhân (và truyền chức thánh dành riêng cho giám mục) qua tay giám mục và linh mục. Phải nói lại điều này để lưu ý mọi người là linh muc, hay giám mục chỉ là công cụ hữu hiệu Chúa dùng để ban phát ơn thánh của Người cho những ai muốn lãnh nhận cách nhưng không (gratuitously).
Cũng chính vì linh mục hay giám mục chỉ là thừa tác viên, nên sự hữu hiệu(validity) của bí tích không liên hệ gì đến phẩm chất của thừa tác viên con người (ex opera operato). Do đó, đừng ai thắc mắc hay nghi ngờ Thánh Lễ của linh mục này hay linh mục kia không thành sự vì cho là linh mục đó có đời sống bất xứng.Nếu thực sự có đời sống bất xứng, mà vẫn cử hành các bí tích hay Thánh Lễ, thì tất cả vẫn thành sự (validly), nhưng người cử hành sẽ mắc tội phạm thánh (sacrilege). Tội phạm thánh hay tội trọng là tội cấm làm lễ (linh mục) và rước lễ (giáo dân)
(x. giáo luật số 916, SGLGHCG, số 1415)
Trở lại câu hỏi khi nào Chúa Giê su hiện diện trong hai chất thể bánh và rượu.
Khi linh mục đặt tay và cấu xin trên chén thánh (Chalice) thì đó mới chỉ là phút nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần (Epiklesis, Epiclesis) để Người biến bánh và rượu thành Mình và Máu Chúa Kitô.Nhưng Chúa Kitô chỉ thực sự hiện diện trong bánh và rượu nho sau khi linh mục đọc lời truyền phép (consecration) mà thôi. Nghĩa là khi linh mục giơ tay trên lễ vật để xin ơn Chúa Thánh Thần thì lúc đó bánh và rượu nho chưa được biến đổi bản thể (transubstantiation) để trở nên Mình và Máu Chúa Kitô, cho nên Chúa chưa thực sự hiện diện trong bánh và rượu lúc này.Chúa chỉ thực sự hiện diện sau khi linh mục đọc lời truyền phép là: Đây là Mình Thầy…, đây là chén Máu Thầy..đúng như chữ đỏ (rubric) qui đinh.
Chính vì thế mà trước đây khi Thánh Lễ còn cử hành bằng tiếng La tinh, và linh mục quay lưng lại với giáo dân, thì sau khi linh mục đọc lời truyền phép và dâng Mình Thánh Chúa lên thì người giúp lễ phải rung chuông để báo cho công đoàn tham dự lễ biết rằng Chúa Giêsu đã thưc sự hiện diện trong hai chất thể là bánh và rượu nho để mọi người cúi đầu thờ lậy.
Tóm lại, trong phụng vụ thánh, thì Chúa Giêsu luôn có mặt trong các Thừa tác viên con người là linh mục và giám mục, nghĩa là chính Chúa hiện diện trong các Thừa tác viên này để rửa tội, thêm sức, tha tội, sức dầu bệnh nhân và nhất là dâng lại Hy tế thập giá của Người một lần nữa trên bàn thờ ngày nay, cùng thể thức và mục đích mà xưa Chúa đã một lần dâng Hy Tế này lên Chúa Cha trên núi Sọ để đền tội thay cho cả nhân loại.
Nhưng trong Thánh Lễ Tạ Ơn hằng ngày được dâng trên bàn thờ ở khắp nơi trong Giáo Hội, thì Chúa chỉ thực sự hiện diện (real presence) trong hai chất thể bánh và rượu nho sau khi linh mục đọc lời truyền phép mà thôi.
Việc linh mục giơ tay trên lễ vật và đọc lời cầu xin ơn Chúa Thánh Thần thì lúc này Chúa Kitô chưa thực sự ngự xuống trong bánh và rượu nho.
Ước mong những lời giải thích trên thỏa mãn câu hỏi đặt ra.

ĐGH có ủng hộ Donald Trump hay Hillary Clinton không ?

 

http://www.vietcatholic.net/News/Html/200652.htm

Gần đây, trên một số trang mạng xã hội loan truyền tin Đức Giáo Hoàng Phanxicô tuyên bố ủng hộ ứng cử viên Tổng Thống của Đảng Cộng Hoà là ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng Thống tại Hoa Kỳ năm 2016. Tin này được đăng trên một số trang mạng xã hội và được nhiều người, kể cả một số trí thức dùng E mails phát tán đi cho nhiều người trên thế giới.

Đây là nguyên văn bản tin bằng tiếng Anh đăng trên mạng lưới WTOE 5 News. Com

Pope Francis Shocks World, Endorses Donald Trump for President, Releases Statement

VATICAN CITY – News outlets around the world are reporting on the news that Pope Francis has made the unprecedented decision to endorse a US presidential candidate. His statement in support of Donald Trump was released from the Vatican this evening:

“I have been hesitant to offer any kind of support for either candidate in the US presidential election but I now feel that to not voice my concern would be a dereliction of my duty as the Holy See. A strong and free America is vitally important in maintaining a strong and free world and in that sense what happens in American elections affects us all. The Rule of Law is the backbone of the American government as it is in any nation that strives for freedom and I now fear that the Rule of Law in America has been dealt a dangerous blow. The FBI, in refusing to recommend prosecution after admitting that the law had been broken on multiple occasions by Secretary Clinton, has exposed itself as corrupted by political forces that have become far too powerful. Though I don’t agree with Mr. Trump on some issues, I feel that voting against the powerful political forces that have corrupted the entire American federal government is the only option for a nation that desires a government that is truly for the people and by the people. For this primary reason I ask, not as the Holy Father, but as a concerned citizen of the world that Americans vote for Donald Trump for President of the United States.”

Sources within the Vatican reportedly were aware that the Pope had been discussing the possibility of voicing his concern in the US presidential election but apparently were completely unaware that he had made a decision on going forward with voicing this concern until his statement was released this evening from the Vatican. Stay tuned to WTOE 5 News for more on this breaking news

Đối với người Việt Nam, tin này cũng được dịch ra từ bản Anh ngữ và được đăng trên nhiều mạng lưới xã hội rồi được gửi qua e mails cho nhiều người .

Sau đây là một bằng chứng bản tin trích từ mạng lưới www. Bacaytruc. com

Đức Giáo Hoàng Phanxicô làm chấn động thế giới: Ủng hộ Donald Trump làm Tổng thống

BBT: Tuy tin tức dưới đây được báo chí ngoại quốc đưa ra, nhưng chưa có bằng chứng nào cho thấy nó đã được kiểm chứng. Liệu Vatican có lời cải chính nào cho tin tức này ? hay là vẫn “làm thinh là tình đã muốn” ??

VATICAN CITY – Các cơ quan thông tín trên thế giới đang tường trình về tin tức cho rằng Đức Giáo Hoàng Francis đã ra quyết định chưa từng có để chống lưng cho một ứng cử viên tổng thống Mỹ. Tuyên bố của Ngài ủng hộ Donald Trump đã được phát tán từ Vatican chiều nay:

“Tôi đã do dự khi đưa ra bất kỳ loại hỗ trợ nào cho một trong hai ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ này, nhưng bây giờ tôi cảm thấy rằng nếu không nói lên sự quan tâm của tôi thì đó sẽ là một lãng tránh nhiệm vụ của tôi như là vị Giáo chủ. Một nước Mỹ hùng cường và tự do là cực kỳ quan trọng cho việc duy trì một thế giới mạnh mẽ và tự do, và trong ý nghĩa đó, những gì xảy ra trong cuộc bầu cử Mỹ đều ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Mực Thước của Pháp Luật là xương sống của chính phủ Mỹ cũng như ở bất cứ quốc gia nào đang phấn đấu cho tự do và giờ đây tôi sợ rằng Mực Thước của Pháp Luật tại Mỹ đã bị giáng một đòn nguy hiểm. Cơ quan FBI, trong việc từ chối đề nghị truy tố sau khi thừa nhận rằng Luật Pháp đã bị phá vỡ nhiều lần bởi Ngoại trưởng Clinton, đã lộ rõ chính nó đã bị hư hỏng bởi các lực lượng chính trị quá quyền thế. Mặc dù tôi không đồng ý với ông Trump về một số vấn đề, tôi cảm thấy rằng bỏ phiếu chống lại các lực lượng chính trị mạnh mẽ đang hủy hoại toàn bộ chính quyền liên bang Hoa Kỳ là lựa chọn duy nhất cho một quốc gia đang mong muốn có một chính phủ thực sự vì dân và của dân. Vì lý do chính yếu này, tôi, với tư cách không phải là Đức Thánh Cha, mà là tư cách của một công dân thế giới có lòng quan tâm, kêu gọi người Mỹ hãy bỏ phiếu cho Donald Trump lên làm Tổng thống Hoa Kỳ.

Người ta cho biết rằng các nguồn bên trong Vatican đã nhận thức được rằng Đức Giáo Hoàng đã và đang thảo luận về khả năng bày tỏ mối quan tâm của ngài trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, nhưng rõ ràng là họ hoàn toàn không biết rằng ngài đã thực hiện một quyết định thẳng tiến để nói lên mối quan tâm này,.. mãi cho đến khi lời tuyên bố của ngài được phát đi tối nay từ Vatican.

Hãy theo dõi WTOE 5 News để biết thêm về tin tức mới mẻ này.

Trước sự kiện này, Việtcatholic thấy có trách nhiệm xem nguồn tin thực hư như thế nào?

Nếu muốn truy tầm nguồn gốc bản tin, qúy vị có thể vào Google và đánh chữ Pope Francis endorses Donald Trump ( nghiã là ĐGH Phanxicô ủng hộ ông Donald Trump). Quý vị sẽ thấy bản tin này nói ĐGH ủng hộ ông Donald Trump xuất hiện trên mạng lưới wtoe5news.com

Nếu qúy vị tìm hiểu thêm về nguồn gốc mạng lưới này bằng cách vào mục About Us của mạng lưới nói trên, quý vị sẽ thấy chủ nhân mạng lưới này công khai tuyên bố tin tức trên mạng lưới wtoe5news.com chỉ có mục đích diễu cợt và hoàn toàn tưởng tượng.

Đây là nguyên văn của mạng lưới wtoe5news.com nói về mình: WTOE 5 News is a fantasy news website. Most articles on wtoe5news.com are satire or pure fantasy (Mạng lưới WTOE5News.com là mạng lưới tưởng tượng, đa số các bài báo trên mạng lưới này là diễu cợt hay hoàn toàn tưởng tượng).

Để chứng minh thêm cho qúy độc giả biết về các mạng lưới đã xuyên tạc lập trường của ĐGH Phanxicô hòng lôi kéo cử tri Công Giáo về phe mình, chúng tôi dẫn chứng 2 mạng lưới, một mạng lưới nói ĐGH ủng hộ bà Hillary Clinton, mạng lưới kia nói ĐGH ủng hộ ông Donald Trump. Sau đây lả hai mạng lưới có hình thức giống nhau.

1. Pope Francis Shocks World By Endorsing Donald Trump-Fiction!

https://www.truthorfiction.com/pope-francis-shocks-world-endorsing-do…

Jul 21, 2016 – Pope Francis has endorsed Donald Trump after the FBI declined to bring charges against Hillary Clinton because, the Pope said, a strong rule …

2. Pope Francis Shocks World, Endorses Hillary Clinton for President

kypo6.com › Breaking TOPICS:Pope Francis Endorses Hillary Clinton.

Ngày nay, qua internet. người ta có thể gửi rất nhiều tin tức, độc giả cần sáng suốt và cần kiểm chứng sự xác thực của bản tin.

 

 

Bản tin nói ĐGH Phanxicô ủng hộ ứng cử viên Tổng Thống Donald Trump là hoàn toàn biạ đặt

Gần đây, trên một số trang mạng xã hội loan truyền tin Đức Giáo Hoàng Phanxicô tuyên bố ủng hộ ứng cử viên Tổng Thống của Đảng Cộng Hoà là ông Donal Trump trong cuộc bầu cử Tổng Thống tại Hoa Kỳ năm 2016. Tin này được đăng trên một số trang mạng xã hội và được người ta dùng E mails gửi đi cho nhiều người trên thế giới.

Đối với người Việt Nam, tin này cũng được dịch ra từ bản Anh ngữ và được đăng trên nhiều mạng lưới xã hội rồi được gửi cho nhiều người qua e mails.

Trước sự kiện này, Việtcatholic thấy có trách nhiệm xem nguồn tin thực hư như thế nào?

Nếu muốn truy tầm nguồn gốc bản tin, qúy vị có thể vào Google và đánh chữ Pope Francis endorses Donald Trump ( nghiã là ĐGH Phanxicô ủng hộ ông Donald Trump). Quý vị sẽ thấy bản tin này nói ĐGH ủng hộ ông Donald Trump xuất hiện trên mạng lưới wtoe5news.com .

Nếu qúy vị tìm hiểu thêm về nguồn gốc mạng lưới này bằng cách vào mục About Us của mạng lưới nói trên, quý vị sẽ thấy chủ nhân mạng lưới này công khai tuyên bố tin tức trên mạng lưới wtoe5news.com chỉ có mục đích diễu cợt và hoàn toàn tưởng tượng.

Đây là nguyên văn của mạng lưới wtoe5news.com nói về mình: WTOE 5 News is a fantasy news website. Most articles on wtoe5news.com are satire or pure fantasy (Mạng lưới WTOE5News.com là mạng lưới tưởng tượng, đa số các bài báo trên mạng lưới này là diễu cợt hay hoàn toàn tưởng tượng).

Ngày nay, qua internet. người ta có thể gửi rất nhiều tin tức, độc giả cần sáng suốt và cần kiểm chứng sự xác thực của bản tin.

Donald Trump và Hillary Clinton, những kiểu hình sa ngã của bản chất con người

donaldandhillary

 

Giống như nhiều bạn, dù không ngạc nhiên, tôi thật buồn sầu vì đoạn băng được phát tán gần đây; trong đó Donald Trump văng ra những lời thô tục đối với phụ nữ. Tuy nhiên, điều xúc phạm đến tôi nhiều hơn khi chứng kiến làm thế nào những Kitô hữu lại phớt lờ điều ấy để bảo vệ và ém nhẹm hành vi của Trump.

Khi diễn tả nỗi thất vọng của tôi vì truyền thông xã hội đề cập đến hành vi của Donald Trump, tôi tố cáo bà Hillary là người ủng hộ phá thai và bàng quan với vấn đề phò sự sống. Một người gọi tôi là “kẻ phản bội”, và kẻ khác gọi tôi là một “ma-sơ giả mạo”. Tôi bị đồn rằng tôi cần được trừ tà, và một người quả quyết với tôi rằng tôi chịu trách nhiệm về việc ném những Kitô hữu vào các trại tập trung. Và phản ứng này là nguy hại so với trách nhiệm mà người khác nhận.

Khi Kitô hữu ngoảnh mặt với bất cứ hình thức tội lỗi nào hơn là tiếng gọi tiên tri với con người tự nhiên để đến một lý tưởng cao hơn, thì chúng ta hạ thấp sứ điệp Tin mừng. Điều này quan trọng hơn hết trong cuộc tranh cử lần này vì chúng ta có hai ứng viên, hành xử của họ thường minh họa điều mà Kitô hữu được mời gọi để loại bỏ. Cả Hillary Clinton và Donald Trump là những tấm gương tội lỗi của chính chúng ta và không xa với bản chất sa ngã của chúng ta, của văn hóa và đất nước chúng ta có thể rơi vào. (Xin lưu ý rằng tôi không có ý quy chụp hay phán xét về luân lý của hai ứng viên tổng thống của chúng ta trước mặt Thiên Chúa, chỉ có Ngài mới biết lương tâm của ta, nhưng đơn giản tôi chỉ xem xét hành vi cụ thể của họ.)

Khởi đầu, Adam ngượng ngùng cả với Eva và Thiên Chúa khi ông ăn trái cấm: “Người đàn bàn Ngài cho ở với con, đã cho con trái cây ấy – nên con ăn.” (St 3, 12)

Eva phản kháng đơn sơ rằng: “Con rắn đã lừa dối con, nên con ăn.” (St 3, 14).

Cả hai ứng viên tổng thống của chúng ta minh chứng rằng họ đang lệch lạc trong hướng đi và lấp liếm hơn là hoán cải. Tuy nhiên, hành vi của Trump và Hillary thường vượt xa so với những “hợp lý hóa” của Adam và Eva; cả hai thẳng tiến tới chủ tâm phỉnh gạt của con rắn. Hillary Clinton theo đường lối thận trọng, đó có vẻ như là cơ hội chính trị (the email debacle involved lie after calculated lie). Ngược lại, những phủ nhận của Donald Trump dường như thường xuyên và bột phát hơn là tính hợp lý. Ông ta phủ nhận những sự kiện, chứng cớ rõ ràng trên truyền hình quốc gia mà bất cứ ai cũng thấy. Và những “biện bạch” của ông ấy cuối cùng đương nhiên là với lời bào chữa và lấp liếm.

Khi Đức Chúa nghe lời biện minh của Adam và Eva, và Ngài thấy họ thiếu lòng hối cải, Ngài đã trục xuất họ ra khỏi vườn Địa đàng.

Thiên Chúa cảnh báo Eva về những hệ quả của tội nguyên tổ gây nên, “Ngươi sẽ thèm muốn chồng ngươi và nó sẽ thống trị ngươi.” (St 3, 16).

Cuộc sống của Donald Trump minh họa cho sự thống trị này, lạm quyền và thiếu khách quan về phụ nữ mà Đức Chúa đã cảnh báo Eva là việc ấy sẽ xảy ra. Trump rời bỏ những bà vợ của ông ta không chỉ một, mà đến hai lần. Sự khoác lác của ông ta về những lần ngoại tình của mình. Ông ấy đã có nhiều “comments” quấy rối tình dục trẻ vị thành niên, gồm chính con gái của mình. Và trong suốt cuộc tranh cử, khi cuộc đàm tiếu lên cao độ, Trump dường như không thể tránh khỏi lời nhạo báng, hăm dạo và có những nhận xét thô tục đến phụ nữ. Hành vi liên tiếp của Donald Trump minh chứng cụ thể cách mà một vài sai lầm người đàn ông gây cho phụ nữ.

Cách tương tự, Hillary Clinton minh họa cho sự sa ngã của người đàn bà trong việc chối bỏ thiên chức của người nữ. Khi chính Hillary thừa nhận bà ta thà lạnh lùng hơn là ấm áp và cảm thông. Không còn nghi ngờ, điều này liên quan đến tham vọng của bà để thể hiện sự lạnh lùng trong giới chính trị của đàn ông. Nhưng chính bức tường thành ấy khiến bà ta trả giá cho cả tính chân thực của phụ nữ và thế giới quan về luân lý của con người. Sự phủ nhận thiên chức người phụ nữ của bà ta diễn tả sâu xa hơn chính trong việc ủng hộ phá thai (một giải pháp thuận lợi cho người đàn ông vốn có lối sống giống như Donald Trump.) Hillary cũng phỉ báng ơn gọi thiên chức làm mẹ của người phụ nữ (không chỉ thuộc về sinh học) khi bà ta chứng tỏ rằng các bào thai có thể được phá bỏ trước khi chúng được sinh ra. Và (…) bà ta cười nhạo người đàn bà cáo buộc Donald Trump lạm dụng tình dục trong khi tấn công người phụ nữ trước đây cáo buộc chồng bà.

Khi Adam và Eva lần đầu phạm tội, hành vi của họ lập tức trở nên ích kỉ bởi cuộc sống của họ chẳng chú trọng đến Đức Chúa nữa.

Hillary và Trump điển hình cho hành vi được xem như trung tâm của điều sai trái, đặc biệt khi nó liên quan đến tiền và quyền. Ví dụ, cả hai đều quản lý “những tổ chức từ thiện”, dường như làm ít hơn là để phục vụ cho những lợi ích của chính họ. Trump dùng tổ chức của mình để hối lộ cơ quan công quyền và mua một bức họa “6 bàn chân cao khổng lồ”, chân dung của chính ông ta. Thực vậy, Trump không đóng góp tiền của mình vào quỹ từ thiện cách đây trên 5 năm. Tương tự, khi Hillary là ngoại trưởng Hoa Kỳ, tuyên bố của Bill Clinton rằng khoản tiền đã tăng gấp đôi và trong vài trường hợp đã tăng gấp ba, điều này gây ra nhiều lẫn lộn. Về việc 154 người gặp bà Hillary khi bà còn là ngoại trưởng, có ít là 85 người ủng hộ cho quỹ Clinton Foundation. Điều ấy không hợp pháp đối với người nước ngoài ủng hộ cho những chiến dịch chính trị trong nước Mỹ; tuy nhiên Hillary đã chấp nhận nguồn tài trợ nước ngoài đổ vào quỹ Clinton Foundation từ nhiều quốc gia, bao gồm cả Saudi Arabia. Điều này chỉ thành vấn đề khi việc rò rỉ email từ chiến dịch Clinton giễu cợt người Công Giáo.

Hành vi và đạo đức đáng đặt thành vấn đề của Donald Trump và Hillary Clinton rõ ràng là rất đau đớn. Cả hai người đều đáng bị loại bỏ như là những ứng cử viên tổng thống. Tiếc thay, nước chúng ta chia rẽ đến nỗi chúng ta không thể hòa hợp được sau sự kiện cụ thể này. Thay vào đó, người dân tiếp tục bám víu vào những ứng cử viên vốn là những bóng ma của thời đại. Một vài người bào chữa hoặc phất lờ những sai lầm nghiêm trọng của ứng viên mà họ ưu tiên, và họ đã nổi xung khi ứng viên kia làm điều sai trái.

Nhưng người Kitô hữu được mời gọi để ứng xử kiểu khác. Chúng ta được mời gọi để bước ra ngoài những cảnh huống của chính trị và để quan sát họ với tầm nhìn của lịch sử cứu độ. Chúng ta được mời gọi để nên những tiên tri, để chỉ ra những tội lỗi khi chúng ta thấy nó. Không may, giống như Adam và Eva, nhiều người trong chúng ta đáng lẽ chống lại và tác động đến từng ứng viên của chúng ta. Chúng ta là những con người sa ngã và dễ mất niềm hy vọng vào sứ điệp nền tảng của Tin mừng. Chúng ta quên mất bản chất con người được mời gọi để làm điều gì đó tốt hơn nhờ sức mạnh của cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Kitô.

Khi cuộc bầu cử này đến, ai trở thành tổng thống không thành vấn đề, chúng ta sẽ bước vào kỷ nguyên vô cùng khó khăn nơi đất nước chúng ta. Tôi hy vọng rằng người Kitô hữu sẽ dành nhiều giờ cầu nguyện cho việc hoán cải của tân tổng thống hơn là phê phán ông ta hay bà ta. Và tôi hy vọng chúng ta sẽ học những bài học sau đây: Chúng ta sẽ không bao giờ tìm được ơn cứu độ nơi đảng phái chính trị; và chúng ta nên là những người biện hộ và là những người cổ vũ nhu mì duy chỉ cho Đức Giêsu Kitô mà thôi.

Bài viết của sơ Têrêsa Aletheia Noble

Chuyển ngữ từ aleteia.org: Phạm Đình Ngọc SJ