Các bà góa là hình ảnh của Giáo Hội giữ lòng trung tín

Rome, 23, tháng 11, 2015 (ZENIT.org)

Giáo Hội sẽ trung thành nếu luôn luôn hướng nhìn Chúa Giêsu, nhưng sẽ trở nên hâm hấp và tồi tệ nếu chỉ tìm kiếm những tiện nghi của thế gian. Đây là sứ điệp của Đức Thánh Cha hôm nay khi ngài suy niệm về bài Phúc Âm trong Thánh Lễ tại Casa Santa Marta.

Đức Thánh Cha Phanxicô ghi nhận rằng bài Phúc Âm theo Thánh Luca kể truyện một bà góa bỏ hai đồng kẽm vào hộp tiền của đền thờ, trong khi các người giầu có khác khoe khoang về số tiền họ bỏ vào đó. Chúa Giêsu nói: “bà góa này đã bỏ vào đó nhiều hơn tất cả mọi người khác” vì những người khác chỉ cho đi những gì dư thừa trong của cải của họ, trong khi bà ấy trong sự nghèo khó, “đã cho đi tất cả tài sản của bà.”

Trong Phúc Âm, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, bà góa là người phụ nữ cô đơn, không có chồng chăm sóc, và phải tự lo liệu một mình, bà sống nhờ vào lòng bác ái của mọi người. Bà góa trong đoạn phúc Âm này là người đã “đặt hết niềm tin vào Chúa”. Ngài nói, “Tôi muốn nhìn bà góa này trong Phúc Âm như hình ảnh của một Giáo Hội “góa bụa” đang chờ đợi Chúa Giêsu trở lại.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: Giáo Hội là hiền thê của Chúa Kitô, nhưng Chúa đã ra đi, và tất cả tài sản của Giáo Hội đều ở nơi Chúa. Nếu Giáo Hội luôn luôn trung thành, thì có thể từ bỏ tất cả trong khi chờ đợi Chúa Kitô trở lại. Nếu không có đủ niềm tin trong tình yêu Chúa, thì sẽ cố gắng sống còn bằng các cách thức khác, và tìm sự an toàn trong những gì thuộc về trần thế hơn là thuộc về Chúa.

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp: Các bà góa trong Phúc Âm đã nói lên những gì đẹp đẽ nhất về Chúa Giêsu và Giáo Hội của Người. Có bà góa thành Naim đang khóc than trong khi tiễn đưa người con trai đi an táng ở ngoại thành. Có bà góa kia đã đến trước quan tòa bất công để bảo vệ cho các con mình, gõ cửa nhà ông ta mỗi ngày và quấy nhiễu ông ta liên tiếp cho đến khi ông phải tuyên án công bằng cho con bà. Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích: Đây là Giáo Hội góa bụa cầu nguyện và can thiệp cho các con cái của mình. Nhưng tâm hồn của Giáo Hội vần luôn luôn ở với Chúa Giêsu, Đấng Phu Quân trên Thiên Đàng.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: Theo các giáo phụ sống ở sa mạc, tâm hồn chúng ta cũng giống như Giáo Hội, và nếu tâm hồn và đời sống gần gũi Chúa Giêsu nhiều hơn, thì chúng ta càng có khả năng tránh xa những gì vô ích thuộc về trần thế đang dẫn đưa chúng ta xa lìa Chúa Kitô. Ngài nói: Trong khi Giáo Hội ‘góa bụa’ đợi chờ Chúa Giêsu, cần phải trung thành, tin tưởng rằng phu quân sẽ trở lại, hay là lại bất trung với tình trạng góa bụa của mình, như một Giáo Hội hâm hấp, tầm thường và trần tục, chỉ tìm sự an toàn nơi những gì là vật chất.

Đức Thánh Cha Phanxicô kết luận: Trong những ngày cuối cùng của niên lịch phụng vụ, chúng ta cần tự hỏi xem tâm hồn chúng ta có đang tìm kiếm Chúa không, hay lại đang tìm kiếm những gì thuộc về trần gian là những gì Chúa không ưa thích. Hãy để cho tâm hồn chúng ta nói lên: “Lạy Chúa Giêsu! Xin hãy đến!” Và chớ gì chúng ta có thể bỏ lại đàng sau tất cả những gì vô ích ngăn cản chúng ta không thể trung thành với Chúa.

About Hội Cứu Mạng Thai Nhi

Viet Respect Life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: