Bài phỏng vấn Luật sư Robert Richter, người đã bênh vực cho ĐHY George Pell

Ngày 7 tháng 4 năm 2020, HY Pell đã được trả tự do ngay sau khi Toà Tối Cao quyết định rằng sự kháng cáo của Hồng Y đã được toà đồng thuận (với con số bảy thẩm phán cùng đồng ý). Lý do là vì “có một khả năng không thể chối cãi được và khả năng đó rất rõ ràng: Đó là một người vô tội đã bị kết án oan sai.”

 

Xin Click vào đây để xem chi tiết —–>LINK <——-

About Hội Cứu Mạng Thai Nhi

Viet Respect Life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: