Từ cầu thủ bóng đá giải Ngoại hạng Anh trở thành Tu sĩ Linh mục Dòng Đaminh

Trong đại hội Gia đình thế giới đang diễn ra tại Dublin, có sự hiện diện của cha Philip Mulryne Dòng Đaminh, từng là một cầu thủ Ngoại hạng Anh thi đấu trong những câu lạc bộ nổi tiếng như Manchester United và Norwich.

Từ cầu thủ bóng đá giải Ngoại hạng Anh trở thành Tu sĩ Linh mục Dòng Đaminh

Cha đã chia sẻ cho mọi người về ơn gọi trở thành linh mục của mình. Đó là mời gọi vô cùng đặc biệt mà Thiên Chúa đã mời gọi tiến tới chức thánh Linh mục. Cha đã từng thành công trong sự nghiệp, nổi tiếng, giàu có, những chiếc siêu xe sang trọng… nhưng tất cả những điều ấy đã không thỏa mãn được tận sâu thẳm khát khao trong tâm hồn.

Từ cầu thủ bóng đá giải Ngoại hạng Anh trở thành Tu sĩ Linh mục Dòng Đaminh - Ảnh minh hoạ 2

Từ cầu thủ bóng đá giải Ngoại hạng Anh trở thành Tu sĩ Linh mục Dòng Đaminh - Ảnh minh hoạ 3

Từ cầu thủ bóng đá giải Ngoại hạng Anh trở thành Tu sĩ Linh mục Dòng Đaminh - Ảnh minh hoạ 4

 

https://www.facebook.com/v2.7/plugins/video.php?app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2Fj-GHT1gpo6-.js%3Fversion%3D43%23cb%3Df37e6508e273f4%26domain%3Dconggiaovn.com%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fconggiaovn.com%252Ff3196c0362216ec%26relation%3Dparent.parent&container_width=735&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ftinmungchonguoingheo%2Fvideos%2F2229503107284414%2F&locale=en_US&sdk=joey&width=735

Vậy cha còn thiếu điều gì? Đó là một niềm vui sâu lắng trong tâm hồn mà cha bắt gặp được trên khuôn mặt của Kitô hữu, những con người có Chúa trong lòng, như cha chia sẻ: “nơi các tín hữu tôi thấy tỏa rạng một niềm vui khác với niềm vui của tôi và tôi muốn niềm vui đó. Tôi đã tìm lại được niềm vui đó nhờ người em của mình.”

Từ cầu thủ bóng đá giải Ngoại hạng Anh trở thành Tu sĩ Linh mục Dòng Đaminh - Ảnh minh hoạ 5

Từ cầu thủ bóng đá giải Ngoại hạng Anh trở thành Tu sĩ Linh mục Dòng Đaminh - Ảnh minh hoạ 6

Từ cầu thủ bóng đá giải Ngoại hạng Anh trở thành Tu sĩ Linh mục Dòng Đaminh - Ảnh minh hoạ 7

Cha đã tìm lại suối nguồn đức tin như thế và hơn nữa tìm đến với ơn gọi Linh mục sau đó. Hãy lắng nghe câu chuyện trở thành Linh mục của cha.

Tin Mừng Cho Người Nghèo

About Hội Cứu Mạng Thai Nhi

Viet Respect Life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: