ÔNG TRÙM CÓ THỜI GIAN PHỤNG VỤ GIÁO HỘI LÂU NHẤT VIỆT NAM

Đó là ông Laurenso Trần Quang Truyện sinh năm 1946 tại Giáo họ Phúc Hải – Quảng Luận. Hiện tại ông trên cương vị Phó Chánh trương Giáo xứ Cựu Viên – GP. Hải Phòng. Ông tham gia Ban hành giáo từ năm 1977 lúc đó 4 giáo họ khu vực Đa Phúc – Hưng Đạo nhà thờ để hoang bà con giáo dân di cư vào Nam từ năm 1954. Với truyền thống gia đình bên nội, bên ngoại của ông từ các cụ và bố đẻ của ông đã làm Trùm và Phó Chánh trương từ những năm 1920 và đã có công xây dựng nhà thờ khang trang thời đó (Cụ nội xây dựng nhà thờ Phúc Hải; Cụ ngoại xây dưng nhà thờ Quảng Luận)
Ông Laurenso Trần Quang Truyện – Phó Chánh trương GX Cựu Viên
Ông Laurenso Trần Quang Truyện – Phó Chánh trương GX Cựu Viên

Trước sự tàn phá của chiến tranh, lịch sử để lại bà con giáo dân lúc đó không có cha xứ, sự sốt sắng bị phai mờ, nhà thờ thì hoang tàn và đổ vỡ. Đúng là có sự ơn Chúa Thánh Thần đã tác động vào ông và lúc đó ông đang làm công việc địa chính của UBND Xã, nhưng ông vững đức tin ông tham gia ban hành giáo và ông đảm nhiệm trùm trưởng giáo họ và quan tâm 4 giáo họ làng bên. Ông luôn duy trì đọc kinh cầu nguyện vào tối thứ 7 và chủ nhật dù chỉ 4 đến 5 cụ già đọc kinh cầu nguyện và duy trì đọc kinh suốt mua Chay.
Mãi đến năm 1988 lúc đó Đức cha Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương – Giám mục GP. Hải Phòng đã giao 4 giáo họ khu vực Đa Phúc – Hưng Đạo về sinh hoạt ở Giáo xứ Lão Phú do các cha Innhaxio Đoàn Thanh Vững và cha AntonMaria Khổng Minh Số chính xứ. Vừa công việc giáo hội và xã hội ông luôn quan tâm 4 giáo họ và cùng cha xứ sửa chữa nhà thờ và động viên những gia đình gốc công giáo mà họ đã xa Chúa và dần họ cũng trở lại với Chúa cùng nhau xây dựng giáo họ và đi vào cuộc sống phúc âm lời Chúa. Dù công việc đo vẽ bản đồ ruộng đất của Xã rất bận rộn nhưng ông vẫn sốt sắng công việc nhà Chúa rất được các Cha xứ tin tưởng vừa Trùm cả, vừa Phó Chánh trương.

Với sự sốt sắng của ông được bà con giáo dân cũng như lương dân tin yêu và nhờ ông xin ơn, điều đặc biệt có gia đình không phải là người công giáo nhưng họ nhờ ông cầu nguyện xin Chúa ban ơn cho họ có con trai và đã thành hiện thực. Có người thấy ông làm trùm lâu đã yêu cầu ông nghỉ làm trùm họ và ông bàn giao nhưng tưởng rằng công việc nhà Chúa dễ làm ai ngờ người đó làm được nửa khoá đã phải nghỉ vì làm mới hiểu biết hết công việc nhà Chúa là thế nào.  Như Thánh Phaolô thư gởi Côrinhtô 15:58, Phaolô nói phục vụ Chúa là  “hãy làm công việc Chúa”, một lời giải thích ngắn gọn, đơn sơ, dễ hiểu, gợi hình, ai cũng hiểu được. Theo Phaolô, phục vụ Chúa có nghĩa đơn giản là “làm công việc Chúa”. Phaolô nói: “Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa”. Làm công việc Chúa bao gồm nhiều lãnh vực không kể ra hết được. Từ việc dạy dỗ, làm gương cho con cái, đến những việc như giảng dạy lời Chúa, đi nói về Chúa cho mọi người, giúp đỡ đức tin anh em, an ủi khi người gặp thử thách hoạn nạn, dâng hiến thì giờ, tiền bạc cho công việc Chúa, thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ v.v… Tất cả những gì chúng ta làm nhằm tôn vinh Chúa, qui vinh hiển cho danh Ngài, đều là làm công việc Chúa cả.

Cho đến nay hơn 40 năm ông vẫn phục vụ nhà Chuá và cũng đã hơn 70 tuổi nhưng vẫn tích cực tham gia cùng Cha xứ Phaolo Nguyễn Văn Đông – Dòng Thánh Thể, ban hành giáo các giáo họ điều hành các hoạt động của giáo xứ mà không biết bao giờ ông nghỉ. Năm 2000 ông vinh dự được Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II ban Bằng Phép Lành Toà Thánh. Với tâm tình công lao công hiến của ông cho giáo hội giờ con cái của ông đều trưởng thành có gia đình và nhà riêng, bà con dân làng luôn ganh tị và khen ngợi ông được Chúa trả công.

Nguyện xin ơn Chúa và Đức trinh nữ Maria cầu bầu cho ông có được sức khoẻ để tiếp tục phục vụ nhà Chúa và cũng như trên cánh đồng truyền giáo, giáo xứ Cựu Viên chúng con. Amen.

Hà Nội, 17/8/2018

Laurenso Trần Quyết 

About Hội Cứu Mạng Thai Nhi

Viet Respect Life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: