6 Lời hứa của Thiên Chúa mỗi Kitô hữu nên biết

Biết và khắc ghi Lời Chúa trong lòng thực sự là điều quan trọng đối với các Kitô hữu. Trong những lúc khó khăn, thử thách và tuyệt vọng, Lời Chúa sẽ đem lại cho chúng ta niềm hy vọng.
6 Lời hứa của Thiên Chúa mỗi Kitô hữu nên biết
6 Lời hứa của Thiên Chúa mỗi Kitô hữu nên biết
Kinh Thánh nhắc nhớ chúng ta rằng với đôi mắt đăm đăm hướng về Chúa Kitô, chúng ta có thể vượt qua bất cứ cơn bão tố nào đến trong cuộc đời chúng ta. Nhiều câu chuyện trong Kinh Thánh bảo đảm cho chúng ta rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta và Ngài luôn đón chào chúng ta trở về dưới cánh tay yêu thương của Ngài.

Đừng để ma quỷ đánh cắp niềm vui và sức mạnh trong Chúa của bạn. Hãy nhớ, hãy khắc ghi những Lời sau đây:

1. Thiên Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn (Đnl 31, 6)

2. Thiên Chúa sẽ luôn luôn bảo vệ bạn. (2 Tx 3, 3)

3. Thiên Chúa sẽ ban thêm sức mạnh cho bạn từng cuộc chiến. (Is 40: 31)

4. Thiên Chúa sẽ ban cho bạn những ơn cần thiết để chịu đựng mọi đau khổ. (2 Cr 12, 9)

5. Thiên Chúa sẽ tha thứ cho bạn ngay cả khi bạn đã phạm tội chống lại Ngài. (1 Ga 1, 9)

6. Thiên Chúa sẽ không bao giờ ngừng yêu thương bạn. (Ep 3, 17-19)

Lạy Thiên Chúa của con, cậy vào lòng thương xót vô biên và lời hứa vĩnh cửu của Chúa, con hy vọng được Chúa thứ tha mọi lỗi lầm con phạm, được Chúa ban cho ân sủng và đời sống vĩnh hằng của Chúa, nhờ công nghiệp Chúa Giêsu Kitô, là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ của con. Amen!

Tác giả: Becky Roach
Chuyển ngữ: Đaminh Phan Quỳnh, SJ
(dongten.net 11.08.2018/ catholic-link.org)

About Hội Cứu Mạng Thai Nhi

Viet Respect Life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: