Ý cầu nguyện tháng Sáu của ĐTC Phanxicô: ‘Cầu cho các trang mạng xã hội’

Hôm thứ Ba 5/6, ĐTC Phanxicô đã phát hành một thông điệp video kèm theo ý cầu nguyện tháng Sáu: “Cầu cho các trang mạng xã hội được trở nên toàn diện và tôn trọng sự khác biệt của người khác”.

Trong ý cầu nguyện của mình trong tháng 6 năm 2018, ĐTC Phanxicô nói: “Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện để các trang mạng xã hội có thể làm việc hướng tới sự toàn diện vốn tôn trọng người khác vì những khác biệt của họ”.

Điều này đã trở thành một thói quen thường lệ của ĐTC Phanxicô khi phát hành một thông điệp video nêu chi tiết ý cầu nguyện của mình cho mỗi tháng.

Dưới đây là nội dung Thông điệp của ĐTC Phanxicô:

Internet là một quà tặng từ Thiên Chúa, nhưng đồng thời cũng là một trách nhiệm lớn lao.

Công nghệ truyền thông, những nhiệm vụ của nó, và các công cụ của nó đã dẫn đến việc mở rộng tầm kiến thức, mở rộng tầm nhìn, cho rất nhiều người.

Nó có thể cung cấp những khả năng vô hạn cho việc gặp gỡ và liên đới.

Chớ gì mạng lưới kỹ thuật số không trở thành một nơi của sự thù hận và bất hòa. Chớ gì nó trở thành một nơi cụ thể, một nơi giàu tình người.

Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện để các trang mạng xã hội có thể làm việc hướng đến sự toàn diện vốn tôn trọng người khác vì những khác biệt của họ.

Mạng lưới Tông đồ Cầu nguyện Toàn cầu (Worldwide Prayer Network of the Apostleship of Prayer) của ĐTC Phanxicô đã triển khai sáng kiến “The Pope Video” nhằm hỗ trợ trong việc phổ biến rộng rãi ý cầu nguyện hàng tháng của Đức Thánh Cha liên quan đến những thách thức mà nhân loại hiện đang phải đối mặt.

About Hội Cứu Mạng Thai Nhi

Viet Respect Life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: