Đức Giáo Hoàng cử hành Thánh Lễ Vọng Phục Sinh tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phê-rô

Đức Giáo Hoàng rước Nến Phục Sinh vào Vương Cung Thánh Đường Thánh Phê-rô. Ảnh: The Huffington Post
Đức Giáo Hoàng rước Nến Phục Sinh vào Vương Cung Thánh Đường Thánh Phê-rô.
Ảnh: The Huffington Post

Hôm nay trong Thánh Lễ Vọng Phục Sinh cử hành tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phê-rô, Đức Giáo Hoàng Francis – người lãnh đạo tinh thần đứng đầu Giáo Hội Công Giáo Thế Giới – đã gửi đến toàn thể tín hữu Công Giáo một thông điệp mời gọi họ quan tâm đến người nghèo khó,  không có thái độ khinh thường khi đối xử với người nhập cư, hay với những người cao niên cô đơn sống trong tuyệt vọng.

Đức Giáo Hoàng Francis cử hành Thánh Lễ Vọng Phục Sinh, tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phê-rô. Ảnh: Getty Image
Đức Giáo Hoàng Francis cử hành Thánh Lễ Vọng Phục Sinh, tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phê-rô. Ảnh: Getty Image

Trong Thánh Lễ Vọng Phục Sinh, Đức Giáo Hoàng đã rao giảng Sứ Điệp Tin Mừng, khi kể lại sự đau buồn của  bà Maria và bà Maria Madalena, khi họ đến viếng mộ của Chúa Giê-su. Ngài nói rằng,  sự phiền muộn ngày xưa của hai người phụ nữ được ghi chép lại trong Kinh Thánh, giờ đây có thể nhìn thấy trên khuôn mặt của nữ giới ngày nay.

Đức Giáo Hoàng cử thành bí tích Rửa Tội cho tân tòng, trong Thánh Lễ Vọng Phục Sinh. Ảnh: AP Photo/Gregorio Borgia
Đức Giáo Hoàng cử thành bí tích Rửa Tội cho tân tòng, trong Thánh Lễ Vọng Phục Sinh. Ảnh: AP Photo/Gregorio Borgia

Đức Giáo Hoàng Francis đã dùng Mùa Phục Sinh, để nhấn mạnh đến quan điểm của ngài đối với những người khốn khó. Ngài đã rửa tội cho 11 người tân tòng là công dân của Ý Đại Lợi, Tây Ban Nha, Tiệp Khắc, Hoa Kỳ, Albania, Malta, Malaysia và Trung Quốc. Lễ Phục Sinh chính thức cử hành vào ngày Chủ Nhật 16 tháng tư, được xem là nghi thức quan trọng nhất trong Lịch Phụng Vụ của Giáo Hội Công Giáo, Đức Giáo Hoàng sẽ ban Phép Lành  “Thánh Đô Và Thế Giới,” [ “Urbi et Orbi”] một phép lành chỉ thực hiện hai lần trong năm tại Quảng Trường Thánh Phê-rô.

Đức Giáo Hoàng Francis cử hành Thánh Lễ Vọng Phục Sinh, tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phê-rô. Ảnh: Getty Image
Đức Giáo Hoàng Francis cử hành Thánh Lễ Vọng Phục Sinh, tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phê-rô. Ảnh: Getty Image
Theo baotreonline

About Hội Cứu Mạng Thai Nhi

Viet Respect Life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: