Nhiệm Vụ Của Cha Giải Tội Khi Có Người Xưng Tội Phá Thai

* Đây là một tài liệu hướng dẫn cho các linh mục giải tội (TÒA TRONG) liên quan đến những vấn đề PHÁ THAI VÀ THA VẠ TUYỆT THÔNG KHÔNG DÀNH CHO TÒA THÁNH.

Chúng tôi xin giới thiệu tài liệu và đánh giá cao tài liệu của Linh mục rất hữu ích:

1 – Tài Liệu giúp cho các linh mục giải tội và tha vạ. Linh mục làm mục vụ không phải chỉ là quan tòa cứ luật mà phán quyết, mà còn thể hiện LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT HỐI NHÂN THÀNH THẬT SÁM HỐI, GIAO HÒA VỚI CHÚA, VỚI GIÁO HỘI QUA BÍ TÍCH HÒA GIẢI.

2 – Mặt khác, HỐI NHÂN BIẾT CẦN PHẢI LÀM GÌ ĐỂ VỊ ĐẠI DIỆN CHÚA GIÚP HỌ ĐƯỢC ƠN THÁNH HÓA VÀ BÌNH AN LƯƠNG TÂM TRONG XÃ HỘI HÔM NAY DỄ RƠI VÀO CẠM BẪY PHẢI PHÁ THAI.

* Tuy nhiên, có một vài vấn đề còn chưa rõ ràng. Có nên chăng cần giải thích và cho ví dụ cụ thể để dễ hiểu hơn?

1 – “PHÁ THAI” có thể hiểu luôn “PHÁ BÀO THAI”, VÌ TRONG XÃ HỘI NGÀY NAY CÓ NHIỀU KIỂU NÓI TRÁNH NÉ TỪ “PHÁ THAI”: ĐỔI THÀNH “ĐIỀU HÒA KINH NGUYỆT”.

2 – Cha GIUSE TRẦN NGỌC TÍN viết như sau (xin trích):

* “Phá thai thành công (có hiệu quả)

Khi phá thai có hiệu quả, thì cũng có 2 trường hợp:

* Hiệu quả ngẫu nhiên.

Nếu hiệu quả của việc phá thai là ngẫu nhiên, tội phạm phá thai được coi là không hoàn thành, và người phá thai cũng chỉ phạm tội phá thai mà thôi. Vì thế, khi họ ăn năn sám hối, thì cha giải tội phải giải tội cho họ.

* Hiệu quả như ý.

Nếu người phá thai tìm đủ mọi phương thế để thực hiện việc phá thai, phải phá thai với bất cứ giá nào, và đã thành công trong việc phá thai, như vậy tội phạm phá thai đã hoàn thành.”

* Chúng tôi thấy khó hiểu cụm từ “Hiệu quả ngẫu nhiên” trong văn mạch “Phá thai thành công (có hiệu quả)”. Xin cho biết có giáo luật nào hay chú giải theo xu hướng nào để khẳng định như vậy không? Hay đây là trường hợp “MỘT HÀNH ĐỘNG SONG HIỆU”?.

3 – Xin trích: “Hoàn cảnh gia trọng (đ. 1326, §1).

Nếu người phá thai ở trong hoàn cảnh gia trọng, tức là đã trên 18 tuổi trọn (theo cách tính của Giáo Luật), họ đã phạm tội phá thai và ngay tức khắc họ bị vạ tuyệt thông tiền kết không dành cho Tòa Thánh (đ. 1398). Nếu họ hết ngoan cố, thì cha giải tội giải vạ tuyệt thông cho họ trước, rồi sau đó mới giải tội phá thai”.

MỘT SỐ VẤN NẠN:

a/ Khi hối nhân đi xưng tội, một trong những điều kiện căn bản để lãnh bí tích hòa giải là “DỐC LÒNG CHỪA”. Thử hỏi điều kiện “nếu họ hết ngoan cố” là khi họ thật lòng sám hối ăn năn và DỐC LÒNG CHỪA lúc họ xưng tội có đủ để giải tội và giải vạ không?.

b/ Trường hợp: một nữ bác sĩ, y tá “chuyên phá thai”. “Nếu họ hết ngoan cố”, thì dựa trên thể hiện hành vi nào của họ để cha giải tội cần đánh giá họ “hết ngoan cố phá thai”?.

c/ Trong một số vùng dân tộc, y tế nhà nước bắt phải phá thai để hạn chế sinh sản, ví dụ chỉ đẻ 2 con, hoặc công nhân viên nhà nước trong trường hợp đó phải phá thai khi có thai đứa con thứ 3. Nhiều lần họ cũng phải làm như vậy. Trong trường hợp này, thử hỏi có nằm trong trường hợp : “ngoan cố” phá thai không?.

d/ Giải quyết “TÒA TRONG” (trong trường hợp giải tội, cho từng hối nhân, trong điều kiện hoàn cảnh đặc thù). Nhưng thường các hối nhân trao đổi với bạn bè sau khi xưng tội. Vậy, có ảnh hưởng đến GƯƠNG MÙ TRONG TÌNH TRẠNG XÃ HỘI NGÀY HÔM NAY, ĐỂ RỒI HỐI NHÂN AN TÂM “XƯNG TỘI PHÁ THAI”, TẠO NÊN TIỀN LỆ DỄ DÀNG VIỆC PHÁ THAI, VÌ ĐA PHẦN CHO RẰNG XƯNG TỘI, ĐƯỢC GIẢI TỘI LÀ XONG CHUYỆN?

THIẾT NGHĨ: Tài liệu của Lm. của LM GIUSE TRẦN NGỌC TÍN về “NHIỆM VỤ CỦA CHA GIẢI TỘI KHI CÓ NGƯỜI XƯNG TỘI PHÁ THAI” rất hữu ích và quí giá. Tuy nhiên, ở đây chúng tôi xin phép thêm phần mục vụ trong năm Tân Phúc Âm hóa Giáo xứ buôn làng, Năm thánh hiến như sau:

1- Linh mục giải tội dĩ nhiên thông suốt và có lòng lo mục vụ cho cá nhân và cho giáo xứ.

2- CẦN GIÁO DỤC ĐỨC TIN, ĐẠO ĐỨC, GIÁO LÝ TRONG GIÁO XỨ VỀ VIỆC “PHÁ THAI – VẠ TUYẾT THÔNG” CHO RÕ RÀNG VÀ CÒN ĐỂ Ý ĐẾN “TÒA NGOÀI” NỮA.

3- Cha giải tội không thể giải thích hết và trọn vẹn trong khi giải tội, đặc biệt vấn đề phá thai, vì thực tế Giáo phận Kontum, nhất là giải tội cho người dân tộc số lượng quá đông không có đủ thời gian để khuyên nhủ. Nên chăng, trước giờ giải tội, có nghi thức SÁM HỐI CHUNG, KHI ĐÓ HƯỚNG DẪN THÊM NHỮNG ĐIỀU CĂN BẢN VỀ VẤN ĐỀ PHÁ THAI, NHƯ PHẦN BỔ TÚC GIÁO LÝ VỀ VẤN ĐỀ NÀY.

4- Bí tích Hòa Giải ban Ơn Thánh và là phương thuốc chữa trị cho từng hối nhân cũng như cho cả cộng đoàn giáo xứ. Nên chăng ngoài buổi học giáo lý, còn tổ chức Giờ Chầu Thánh Thể cầu nguyện cho các gia đình Ly Dị, Phá Thai và bất ổn trong gia đình v.v…, chưa nói cổ võ có những đoàn thể tông đồ giáo dân quan tâm gia đình.

Vậy, một lần nữa, chúng tôi xin giới thiệu và mong mọi người cần suy nghĩ PHẦN TRÌNH BÀY CỦA LM GIUSE TRẦN NGỌC TÍN: “NHIỆM VỤ CỦA CHA GIẢI TỘI KHI CÓ NGƯỜI XƯNG TỘI PHÁ THAI”, vì liên quan đến đời sống tâm linh, sự an bình của mọi người và của mọi gia đình trong xã hội hôm nay.

GPKONTUM (16/04/2015) KONTUM

About Hội Cứu Mạng Thai Nhi

Viet Respect Life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: