Luyện Ngục. Cuộc thanh tẩy cuối cùng.

Xin góp nhặt link dẫn có một vài tài liệu về vấn đề Đời Sau, Luyện Ngục, Linh Hồn, v.v… để qúi vị tham khảo.

Thân trọng,
Viet Respect Life

http://www.xuanha.net/gl-LUYENNGUC/0mucluc-giaolyluyennguc.htm

 

Các linh hồn Luyện ngục, mặc dù không có công trạng gì

đáng thưởng, nhưng họ có thể cầu nguyện rất đắc lực

cho chúng ta. Họ không thể bầu cử cho mình, nhưng

Thiên Chúa là Đấng tốt lành, các linh hồn có thể van

Xin Chúa cho chúng ta rất nhiều ơn đặc biệt để giúp

chúng ta tránh khỏi tay quỷ, bệnh hoạn hoặc hiểm nguy

trong mọi vấn đề.

Thánh Anphongsô

 

Anh chị em khóc lóc kêu la thảm thiết trước

quan tài nào có ích chi, tốt hơn là nên đọc kinh cầu

nguyện và làm việc lành chỉ cho người quá cố.

Thánh Gioan Chrysotômô

About Hội Cứu Mạng Thai Nhi

Viet Respect Life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: