Hình ảnh hôn nhân và gia đình

Hai bạn thanh niên nam nữ tìm gặp được nhau, sau thời gian quen biết tìm hiểu nhau, họ nói với nhau lời „ưng thuận“ muốn cùng nhau sống chung dưới một mái nhà trên cùng một con đường đời sống.

Ngày thành hôn, họ tay trong tay cùng nhau đi đến thánh đường. Trước bàn thờ Thiên Chúa và trước Cộng đoàn Giáo Hội, họ công khai nói với nhau lời „ ưng thuận“ nhận nhau làm vợ chồng suốt cả đời sống cho tới chết.

Vậy đâu là ý nghĩa lời ưng thuận hai vợ chồng người nói với nhau, và mang dẫn đến hiệu qủa gì về mặt đạo đức?

„ Lời ưng thuận của hai vợ chồng trao cho nhau bao trùm toàn thể bình diện không gian đời sống con người. Lời ưng thuận đó trong bối cảnh toàn diện tạo ra không gian cho lòng trung thành. Chỉ trong không gian này lòng tin tưởng có thể lớn mạnh, và từ đó kiến tạo một tương lai cũng như làm nảy sinh hoa trái của tình yêu là những người con.

Sự tự do của lời ưng thuận nói lên dấu chỉ cao qúy của sự tự do không do động lực của sự đi tìm kiếm theo sở thích lòng ham muốn chóng qua. Nhưng nhiều hơn thế nữa, đó là khả năng đi đến quyết định trao tặng hiến dâng trọn vẹn, và khi tự trao tặng hiến dâng họ tìm lại được chính mình.

Lời ưng thuận hôn nhân của người nam và nữ trao cho nhau tạo nên không gian cho tương lai bản tính chân thực của mỗi người, và đồng thời cũng là không gian cho món qùa tặng là một sự sống mới nẩy sinh. Do vậy lời ưng thuận vợ chồng trao cho nhau phải là lời ưng thuận mang tính cách cá nhân cùng công khai. Với Lời ưng thuận đó hai vợ chồng chấp nhận công khai trách nhiệm về sự trung thành với nhau cho tương lai gia đình được bảo đảm. Không ai trong chúng ta chỉ cho mình, nhưng tận trong thâm tâm được kêu gọi đảm nhận trách nhiệm riêng của mình cách công khai.

Hôn nhân như một cơ chế không là sự can thiệp vào nội bộ chống lại luật lệ trong xã hội hay quyền hành đặt để một hình thái đời sống từ bên ngoài hay lãnh vực cá nhân riêng tư. Hôn nhân nhiều hơn là quyền lợi đòi hỏi riêng tư cá biệt của khế ước hôn nhân tình yêu và sự sâu thẳm của cá nhân con người.“ ( Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI. Diễn từ ngày mục vụ về Gia đình trong Giáo phận Roma, 6.6.2005.)

Khi hai người nam nữ đã trao cho nhau lời ưng thuận làm vợ chồng với nhau, họ cũng muốn nói lên:

Chiều phía từ người chồng hướng về vợ mình:

1. Người chồng nhìn nhận vợ mình, người bạn đường đời mình, như đã thành hình.
2. Người cHồng Yêu thương vợ mình như vợ mình là với thân xác hình dáng cùng tính tình như trong lúc hiện tại
3. Người chồng vui mừng hãnh diện về vợ mình, với những thay đổi về thân xác hình dáng cùng tính tình trong tương lai.

Rồi từ chiều người vợ hướng về chồng mình:

1. Người vợ nhìn nhận chồng mình, người bạn đường đời mình, như đã thành hình.
2. Người vợ yêu thương chồng mình như chồng mình là với thân xác hình dáng cùng tính tình, như trong lúc hiện tại
3. Người vợ vui mừng hãnh diện về chồng mình với những thay đổi về thân xác hình hài cùng tính tình trong tương lai.

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long

About Hội Cứu Mạng Thai Nhi

Viet Respect Life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: