Liên Đoàn CGVN Hoà Kỳ hân hoan chúc mừng tân Chủ Tịch Cộng Đồng Phó Tế Việt Nam tại Hoa Kỳ

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ Hân hoan chúc mừng Thầy Phó tế Nguyễn Ánh vừa được bầu làm tân Chủ Tịch Cộng Đồng Phó Tế Việt Nam tại Hoa Kỳ nhiệm kỳ 4 năm (July 2015- July 2019).

Tân Chủ Tịch Cộng Đồng Phó Tế Vĩnh Viễn cũng là Phó Chủ Tịch Liên Đoàn, đặc Trách Cộng Đồng Phó Tế Vĩnh Viễn.

Xin Chúa chúc lành và ban nhiều Ơn cần thiết để Thầy chu toàn trách nhiệm của Cộng Đoàn Phó Tế Vĩnh Viễn và Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Cùng với quý Cha trong Ban Thường Vụ và Hội Đồng Chỉ Đạo Trung Ương, tôi chân thành cám ơn Phó Tế Phaolô Hoàng Ngọc Quý rất nhiều đã phục vụ nhiệt tâm trong nhiệm kỳ 2 năm vừa qua. Xin Chúa tiếp tục ban cho Thầy và Gia Đình sức khỏe và trần đầy Ân Sủng, để Thầy tiếp tục đem những tài năng Chúa ban phục vụ cho Cộng Đồng Phó Tế, Liên Đoàn và Giáo Hội.

Xin Thiên Chúa, qua lời bầu cử của Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô – Bổn Mạng Liên Đoàn, chúc lành cho các công việc mục vụ của chúng ta.

Kính chào,

Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí
Chủ Tịch Liên Đoàn CGVN tại Hoa Kỳ

About Hội Cứu Mạng Thai Nhi

Viet Respect Life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: