28 tháng 8 là ngày Colorado sám hối và cầu nguyện cho những tội ác đối với thai nhi của Hoa Kỳ

Các Giám Mục tại Colorado đã kêu gọi một ngày sám hối, và cầu nguyện cho Hoa Kỳ trước tội ác kinh hoàng vừa được phơi bày cho thấy cơ quan Kế Hoạch Hóa Gia Đình của Mỹ (Planned Parenthood) dính líu vào việc mua bán nội tạng những thai nhi bị phá thai.

Trong thư mục vụ gởi các linh mục, tu sĩ và anh chị em giáo dân, các Giám Mục viết:

“Chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người thiện chí ở Colorado và cả những nơi khác cùng nhau cầu nguyện để những người tham gia nghiên cứu y học biết sửa chữa những quan điểm sai lạc của mình, biết nhìn nhận sự thánh thiêng của sự sống và kiềm chế không đưa sự sống con người tới chỗ phục vụ khoa học,” .

Các Giám Mục cũng đã ấn định ngày 28 tháng 8 là một ngày đặc biệt cầu nguyện và sám hối.

Lời kêu gọi cầu nguyện là một phản ứng nhanh chóng của các Giám Mục sau khi một video được kín đáo thu hình và tung ra bởi Trung tâm Tiến bộ y tế cho thấy những hoạt động mua bán nội tạng thai nhi của cơ quan Planned Parenthood ở Rockies, Denver.

http://www.vietcatholic.net/News/Html/141853.htm

About Hội Cứu Mạng Thai Nhi

Viet Respect Life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: