Ba cách hợp lý hóa thủ tục hủy bỏ hôn nhân

abo2

Một trong những luật sư hàng đầu của Vatican tại Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình nói tiến trình hiện tại cho việc hủy kết hôn trong Giáo Hội Công giáo có thể được xem xét hợp lý và nới rộng nhằm đem lại lợi ích cho các đôi hôn nhân đã đổ vỡ. Đây có thể là một trong những hoa trái tích cực của thượng hội đồng, nhưng điều này sẽ chưa được chấp thuận cho tới khi thượng hội đồng lần thứ hai diễn ra vào năm 2015.

Đức Hồng y Phanxicô Coccopalmerio (Italy) cho biết điều này trong cuộc họp báo của Vatican hôm thứ Năm, và trích dẫn ba cách trong tiến trình hủy bỏ hôn nhân có thể được sắp xếp và cải thiện hợp lý.

Cách thứ nhất là việc loại bỏ quá trình xác nhận lại, chỉ cần duy nhất một quyết định tư pháp từ tòa án giáo hội. Điểm cốt lõi của giáo luật hiện tại đòi hỏi hai lần phán quyết của tòa án giáo hội trước khi hôn nhân có thể được công bố là vô hiệu. Ngày nay, sau khi phán quyết đầu tiên công bố hôn nhân không còn giá trị, tự động có xác nhận lại từ tòa cấp cao hơn. Giáo Hội không thể công bố hủy bỏ hôn nhân cho đến bước xác nhận lại phán quyết đầu tiên.

Cách thứ hai không đòi hỏi một quyến định đồng đẳng trong các trường hợp hủy bỏ. Hiện tại, cần có ba thẩm phán tuyên bố sự vô hiệu lực của hôn nhân, thay vì chỉ một cho mục đích này.

Cách thứ ba là những gì những người tham dự thượng hội đồng mô tả là “thủ tục hành chính”. Các giám mục địa phương có thể công bố hủy bỏ hôn nhân “vì những lý do nghiêm trọng và cấp bách”. Điều này có thể xảy ra ngay cả khi không có bằng chứng hay nhân chứng bên ngoài, khi giám mục xem các cặp vợ chồng như là “những nhân chứng đáng tin cậy” đối với tình hình thực tế trong hôn nhân của họ.

Hồng y Coccopalmerio nói “Tôi rất thích giải pháp thứ ba; đây là cách dễ dàng duy nhất để tiến tới.”

Nguồn: UCANews

About Hội Cứu Mạng Thai Nhi

Viet Respect Life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: