Quyết định cuối cùng của Toà án Malaysia: báo Công giáo Herald không được dùng từ Allah

WHĐ (24.01.2015) – Đức cha Julian Leow, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Kuala Lumpur đã tỏ ra thất vọng về phán quyết của toà án không cho phép tín hữu Công giáo sử dụng từ “Allah” để gọi Thiên Chúa: “Chúng tôi rất thất vọng về phán quyết của toà án, tuy nhiên không phải là hoàn toàn bất ngờ”.

Hôm thứ Tư 21-01 vừa qua, Toà thượng thẩm Liên bang Mã Lai đã bác đơn của Giáo hội Công giáo xin xét lại phán quyết trước đó của Toà án Tối cao không cho phép tuần báo Công giáo Herald được dùng từ Allah.

Toà Thượng Thẩm, trong lần xử thứ ba, đã không xem xét tầm quan trọng của vụ án, nhưng chỉ đơn thuần giới hạn trong việc xác định lại xem những lần xử án trước có sai sót gì không. Bồi thẩm đoàn gồm 5 thẩm phán đã thống nhất từ chối không cho phép kháng án thêm nữa bởi vì “đã có những sai lầm về thủ tục tố tụng” trong những toà án cấp dưới.

Phiên toà đầu tiên đã xử cho Giáo hội Công giáo thắng kiện, nhưng trong phiên toà kháng án, Toà Thượng thẩm lại quyết định phần thắng thuộc về chính phủ Malaysia, cấm tờ Herald không được dùng từ Allah trong những ấn bản bằng tiếng Mã Lai Bahasha.

Đức Tổng giám mục Julian Leow nói: “Là người Kitô hữu ở Malaysia, chúng tôi sẽ luôn cố hiệp nhất trong việc đối thoại và hoà hợp với các nhóm sắc tộc và tín ngưỡng khác. Phiên toà này đã kết thúc, sau 7 năm tranh chấp pháp lý. Chúng tôi hy vọng sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau luôn là điểm nền tảng trong việc chung sống ở Malaysia về xã hội và tôn giáo”.

Ngài nhấn mạnh: “Đúng là thuật ngữ Allah là một điểm quan trọng đối với 2/3 người Công giáo ở Malaysia – hiện đang dùng tiếng Mã Lai Bahasha trong phụng vụ. Điều chúng tôi hy vọng và đòi hỏi là phán quyết này chỉ giới hạn đối với tuần báo Herald. Không nên mở rộng áp dụng phán quyết này cho phụng vụ và Thánh Kinh”.

(Agenzia Fides)

About Hội Cứu Mạng Thai Nhi

Viet Respect Life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: