Có được phép đi lễ ở nhà thờ Tin Lành?

Con là người Công Giáo, ở gần nhà con có một nhà thờ Tin Lành, con xin hỏi vậy con có được phép đi lễ ở nhà thờ Tin Lành (hay ở các nhà thờ không phải của đạo Công Giáo) không? Nếu không được thì con sẽ mắc lỗi gì nếu con đã đi lễ ở đó? (Đỗ Thắng)

 

 

 

Cha Luca trả lời:

Bạn thân mến,

Khi người tín hữu hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công Giáo thì tin rằng “ đó là Giáo Hội độc nhất của Chúa Kitô mà chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính là duy nhất, thánh thiện ,công giáo và tông truyền…….. ..Giáo Hội ấy tồn tại trong Giáo Hội Công Giáo do Đấng kế vị Phê-rô và các Giám Mục hiệp thông với Ngài điều khiển..” (x. Lumen Gentium, in Vat. II ,số 8).

Và như vậy bình thường người tín hữu Công Giáo không được phép tham dự Thánh lễ với niềm tin và lãnh nhận bất cứ nghi thức hay ‘bí tích” nào trong các Giáo Hội ngoài Công Giáo. Nghĩa là không được hiệp thông trong niềm tin với bất cứ giáo phái nào ngoài Công Giáo. Nếu vì  giao tế mà phải tham dự nghi lễ của tôn giáo  nào khác thì người Công Gáio chỉ được tham dự vì xã giao và thân hữu chứ không vì muốn chia sẻ niềm tin hay hiệp thông trọn vẹn với họ. Thí dụ, một số giáo phái Tin Lành cũng có nghi thức bẻ bánh và uống rượu nho, nhưng họ không tin có sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô như Giáo Hội Công Giáo và Chính Thống tin trong bí tích Thánh Thể. Cho nên , nếu tín hữu Công Giáo, vì xã giao mà phải tham dự một nghi lễ nào của anh  em Tin Lành, thì không được tham dự vào việc bẻ bánh và uống rượu này, vì làm như vậy là hiệp thông với họ trong niềm tin không có Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong hình bánh và rượu. Và như thế sẽ mâu thuẫn với niềm tin và hiệp thông của mình trong Giáo Hội Công Giáo là Giáo Hội duy nhất mà Chúa Giêsu đã thiết lập trên nền tảng các Thánh Tông Đồ như Công Đồng Vaticanô II đã dạy trên đây.

Tuy nhiên , trong hoàn cảnh chưa hiệp nhất hiện nay giữa các Giáo Hội có chung một niềm tin vào Chúa Kitô nhưng chưa hiệp thông và hiệp nhất trọn vẹn với Giáo Hội Công Giáo, thì chúng ta cần biết những điều quan trọng  sau đây:

1- Trước hết, Giáo Hội Công Giáo nhìn nhận Phép Rửa của mọi Giáo Hội khác nếu Phép này được làm với nước và công thức Chúa Ba Ngôi. Do đó, những người đã được rửa tội đúng với công thức này trong các giáo phái khác sẽ không phải rửa tội lại mà chỉ cần tuyên xưng đức tin  khi gia nhập Giáo Hội Công Giáo mà thôi.

2- Trong các Giáo Hội ly khai, chỉ có Giáo Hội Chính Thống Đông Phương  ở Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và vài nước Đông Âu là gần gũi với Giáo Hội Công Giáo hơn cả về mặt đức tin,thần học, kinh thánh, phụng vụ và bí tích. Các Giáo Hội này có đủ các bí tích hữu hiệu như Giáo Hội Công Giáo. (x.SGLGHCG,số  1399).

Vì thế , theo giáo luật và giáo lý của Giáo Hội thì :

    a- Khi vì nhu cầu thiêng liêng cần kíp mà không tìm được nhà thờ hay linh muc Công Giáo để xin lãnh các bí tích hòa giải, xức dầu và Thánh Thể, thì người Công Giáo được phép lãnh nhận các tích này nơi các thừa tác viên ngoài Công Giáo (Giáo Hội Chính Thống Đông Phương) vì  Giáo Hội này có các bí tích ấy.

    b- Các thừa tác viên Công Giáo (Giám mục, Linh mục) cũng có thể ban các bí tích đó  cho các tín hữu thuộc các Giáo Hội trên nếu họ tự ý xin và tỏ ra sẵn sàng lãnh nhận các bí tích này trong Giáo Hội Công Giáo.

    c- Riêng đối với các tín hữu thuộc các Giáo Hội khác, thì  chỉ trong trường hợp nguy tử nếu họ không thể đến được với các thừa tác viên trong Giáo Hội của họ, và nếụ họ thực sự muốn tuyên xưng đức tin trong Giáo Hội Công Giáo và muốn lãnh nhận các bí tích trên với lòng ao ước và chuẩn bị cần thiết  thì các thừa tác viên Công Giáo cũng được phép ban các bí tích ấy cho họ. Xin nhấn mạnh là chỉ trong trường hợp nguy tử và vì lợi ích thiêng liêng của người muốn thụ hưởng mà thôi. ( x. Canon #844 &1,2,3,4: SGLGHCG, số 1399, 1401).

2- Người không Công Giáo (trừ anh  em Chính Thống Đông Phương) tham dự Thánh lể trong nhà thờ Công Giáo không được phép rước Mình Máu Thánh Chúa vì thiếu sự hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công Giáo và không hiểu rõ giá trị thiêng liêng của việc cao trong này. Thừa tác viên Công Giáo, nếu biết rõ ai là người không Công Giáo lên rước lễ, thì không được phép trao Mình Thánh Chúa mà chỉ chúc lành cho họ mà thôi.

Tóm lại, chỉ có các tín hữu Công Giáo và Chính Thống Đông Phương  có thể lãnh các bí tích trong cả hai Giáo Hội này cách hợp pháp và hữu hiệu trong trường hợp cần thiết  vì ngăn trở thể  lý không cho phép họ lãnh nhận ở Giáo Hội mình. Thí dụ, ở nơi không có nhà thờ và linh muc Công Giáo, chỉ có nhà thờ Chính Thống, thì giáo dân được phép tham dự phụng vụ và rước Thánh Thể ở nhà thờ này, và ngược lại đối với các giáo hữu Chính Thống, nếu họ muốn.

Sỡ dĩ Giáo Hội cho phép điều này vì Giáo Hội nhìn nhận chức tư tế và phép Thánh Thể của Giáo Hội Chính Thống Đông Phương là Giáo Hội có nguồn gốc Tông Đồ thực sự. (Thánh Giacôbê đã truyền giáo ở vùng đất nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi Thánh Phêrô truyền giáo ở LaMã)  mặc dù cho đến nay Giáo Hội này chưa hiệp thông và hiệp nhất trọn vẹn với Giáo Hội Công Giáo.

 svphatdiem.com

About Hội Cứu Mạng Thai Nhi

Viet Respect Life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: